Chceme byť zelená banka

Recyklácia platobných kariet je len
jeden z krokov k zelenšej budúcnosti.
Čo všetko robíme?

Chceme byť
zelená banka

Recyklácia platobných kariet
je len jeden z krokov
k zelenšej budúcnosti.
Čo všetko robíme?

2023

Klimaticky neutrálna prevádzka