Prebratie zabehnutého biznisu: Aké úskalia na vás číhajú?

Čo na prebratie už existujúcej firmy hovorí právnik, dá sa na prípadné riziká poistiť a ako to vidí banka?

Tomáš Demo je partner a advokát v Highgate Law & Tax. V ostatných rokoch sa stále viac stretáva aj s prípadmi, keď klient preberá už existujúci biznis, čo sa stáva najmä v gastro segmente. 

„Prebratie zabehnutej firmy s podnikateľskou minulosťou so sebou prináša určité právne aj finančné, prípadne účtovné riziká,“ začína Tomáš Demo vysvetľovať právny pohľad na situáciu, keď sa začínajúci podnikateľ rozhodne nezačať od nuly, ale prevziať prevádzku či iný typ už existujúcej firmy.


„Obozretný kupujúci si preto pred kúpou rozbehnutej firmy spraví finančný a právny audit firmy, cieľom ktorého je práve identifikovať takéto riziká. Následne je vecou vyhodnotenia kupujúceho, aká je materialita identifikovaných rizík, resp. aký môžu mať finančný alebo právny vplyv na ďalšie podnikanie firmy,“
 pokračuje Tomáš Demo.

Riziká pri preberaní biznisu

Spýtali sme sa ho aj na chyby, ktoré podnikatelia zvyknú robiť a pritom sa im dalo už vopred predísť.

Advokát Tomáš Demo upresňuje: „Podnikatelia sa v začiatkoch často sústredia na vývoj produktu alebo služby a nekladú veľký dôraz na správne právne a účtovné ,podkutie‘ ich podnikania. Čo sa týka právnych úskalí, často chýbajú napríklad poriadne zmluvy so zamestnancami a dodávateľmi, chýbajú dohody o mlčanlivosti, firmy si neregistrujú ochrannú známku a dostatočne nechránia know-how, alebo spoločníci medzi sebou nemajú detailne dohodnuté veci, ako predaj obchodných podielov iným osobám, exit zo spoločnosti a pod.
 


Z hľadiska finančných rizík sa často stretávame s prípadmi, keď zakladatelia do spoločnosti ,lejú’ vlastné financie bez toho, aby takéto ,vklady‘ formalizovali v účtovníctve spoločnosti. Všetkých takýchto ,kostlivcov v skrini‘ potom v prípade vstupu investora do firmy alebo predaja firmy investori nachádzajú v spomenutom audite a často ich existencia vedie k tomu, že investor firmu nekúpi, ak sú tieto riziká zásadné, alebo ich kvantifikuje a znižuje výšku kúpnej ceny ponúknutej investorom za firmu.“

Mimochodom, kúpna cena. Ak preberáte zabehnutú prevádzku, predchádzajúci majiteľ si dá určitú cenu. Ako zistíte, či je správna a aké kroky je dobré mať na mysli?

„Pri niektorých segmentoch, hlavne pri firmách podnikajúcich s nehmotnými statkami, ako je vývoj aplikácií, digitálne produkty a služby, je valuácia biznisu problematická. Na Slovensku je stále minimum znalcov, ktorí majú potrebné know-how na oceňovanie takýchto nehmotných statkov. Ochrana osobných údajov je v dnešnej dobe zbytočným strašiakom aj pre veľa malých začínajúcich firiem. Pri našom právnom, daňovom a účtovnom poradenstve vnímame ako väčší a častejší problém ,upratanie‘ účtovníctva spoločnosti,“ dodáva Tomáš Demo.

Ako sa poistiť

Jana Darmová pracuje v poisťovni Kooperativa ako expertka pre firemný a korporátny sektor. Podnikanie je síce činnosť, pri ktorej sa istému riziku nevyhnete, ale niektoré riziká je možné poistiť.  

„Pokiaľ podnikateľ preberá zabehnutú firmu, z pohľadu poistenia je potrebné, aby sa zameral na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu. Podnikateľ má zodpovednosť za svoju rodinu, svoj tím zamestnancov, a preto je dôležité, aby poistil aj sám seba,“ vysvetľuje Jana Darmová.

Dodáva, že pre správne nastavenie poistenia podnikania je podstatné poradiť sa s odborníkmi. Tí vedia identifikovať riziká, súvisiace s predmetom podnikania, a odporučiť komplexné poistenie.

„Pri poistení majetku je potrebné podrobne poznať stav majetku – nehnuteľnosti, hnuteľné veci, zásoby a podobne – a poistiť ho na základné riziká ako požiar, záplava, povodeň, víchrica, prípadne krádež. Veľkú pozornosť vyžaduje správne nastavenie poistných súm, poistných rizík a požadované zabezpečenie majetku pred krádežou. Požiadavky na zabezpečenie, teda špecifikácia bezpečnostných dverí, signalizácie a podobne, sú stanovené poisťovňou. Vhodný typ poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú niekomu inému na majetku alebo zdraví pri výkone podnikateľskej činnosti závisí od predmetu podnikania.

V tomto poistení netreba zabúdať na pripoistenia, ktoré základné poistenie neobsahuje. Napríklad pri organizovaní rôznych podujatí je práve správne nastavené poistenie zodpovednosti najdôležitejšie. V dôsledku nesprávneho zabezpečenia techniky môžu napríklad pri jej páde vzniknúť škody na cudzom majetku alebo na zdraví. V prípade nepriazne počasia, prípadne vzniku požiaru, hrozia obrovské škody na zdraví. Výška odškodnenia z vrecka podnikateľa, teda bez poistenia, môže byť likvidačná.

Pokiaľ poskytuje podnikateľ služby, nesmie zabudnúť na pripoistenie zodpovednosti za veci prevzaté od klientov, napríklad do opravy. Pri výrobe je zase veľmi dôležité pripoistenie zodpovednosti za chybne vykonanú prácu alebo chybný výrobok.“

A prečo je dôležité, aby podnikateľ poistil aj sám seba? „Vážny úraz či choroba sa nevyhýbajú nikomu. Počas liečby sa ani podnikateľ nemôže naplno venovať riešeniu pracovných záležitostí. Preto je dôležité nájsť riešenie, ako preklenúť výpadok príjmu. Poistenie prináša riešenie v podobe pripoistenie nasledovných rizík – trvalé následky z úrazu, invalidita, vážne choroby. Tie by určite v osobnej poistke nemali chýbať,“ dodáva na záver Jana Darmová.

Ako prebrať zabehnutú firmu

Ako sa na to pozerá banka

Cena, ktorú zaplatíte majiteľovi zabehnutej firmy za jej prebratie, nemusí byť finálna, hoci sa vám môže zdať riadne vysoká. Prečo?

„Napríklad preto, že nie všetko zariadenie, ktoré starý majiteľ prenecháva novému, musí fungovať správne,“ vysvetľuje Tigran Aleksanyan, ktorý v Slovenskej sporiteľni koordinuje Program pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

„Možno CNC stroj, na ktorom plánujete rezať, je už opotrebovaný, alebo potrebuje častejšiu údržbu. Kreslo, na ktorom budete ošetrovať pacientov po odchádzajúcom lekárovi, možno potrebuje vymeniť. Zásoby, ktoré idete odkúpiť, môžu byť znehodnotené. Alebo priestory potrebujú vymaľovať či inak upraviť, aby ste splnili najnovšie zákonom dané požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,“ vyratúva Tigran Aleksanyan.

Preto špecialisti z programu Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky odporúčajú začínajúcim podnikateľom zmapovať prevádzku, ktorú idú odkúpiť, stráviť v nej nejaký čas, alebo sa dohodnúť na postupnom platení celkovej ceny, počas ktorej budú môcť otestovať, čo kupujú.

Financovanie, ktoré vám v banke schvália po tom, ako tam obhájite svoj biznis plán, môže kopírovať dohodu medzi vami a aktuálnym majiteľom prevádzky, ktorú preberáte. 

Skôr, než preberiete zabehnutý biznis a začnete podnikať, prihláste sa do Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky a zistite, akým spôsobom vám s tým môže pomôcť banka, vrátane financovania časti investícií.