Počas materskej u nás podniká stále málo žien. Netrúfajú si.

V roku 2017 poberalo podľa údajov Sociálnej poisťovne dávku materskej viac ako 290-tisíc ľudí. Priemerný počet poberateľov rodičovského príspevku bol podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2016 viac ako 141-tisíc, z toho bolo 3 467 mužov. 

Starostlivosť o dieťa od narodenia do tretieho, respektíve šiesteho roku života, sa týka hlavne žien. Mnohé mamy sa venujú výhradne deťom, ale časť žien sa snaží využiť čas na materskej a rodičovskej dovolenke pre seba. Venujú sa koníčkom, vymýšľajú projekty, vzdelávajú sa v nových odboroch. Podnikať začne len niečo vyše desatina z nich, kým priemer Európskej únie je 15 percent. Mnohé sa boja začať. Potvrdila nám to aj anketa medzi 40 ženami z projektu Čo dokáže mama. Ten združuje viac ako 30-tisíc žien na materskej dovolenke na Slovensku i v piatich európskych krajinách, ktoré sa popri starostlivosti o dieťa venujú koníčkom a novým projektom.

Tu je päť dôvodov, prečo sa boja začať podnikať.

  • Strach z neznámeho
  • Chýba podpora rodiny a okolia
  • Nedostatok financií na rozbeh podnikania
  • Slabé znalosti o práve a ekonomike
  • Nevedia odhadnúť, či ich to môže živiť

Mnohé ženy čas na materskej a rodičovskej využívajú inak a okrem detí sa začnú venovať koníčkom i vzdelávaniu, chcú na sebe pracovať. Je to dané aj tým, že čas materstva sa posúva. Prvé dieťa dnes majú Slovenky v priemere ako 27-ročné. To znamená, že na materskú idú s pracovnými skúsenosťami, mnohé majú dobré miesto i vyššiu pozíciu a nechcú stratiť kontakt s trhom práce.

Čas starostlivosti o dieťa je pre veľa žien aj zlom v pracovnom živote. Niektoré si uvedomujú si, že sa nemôžu vrátiť na pôvodné miesto, lebo nebudú zvládať zladiť rodinu i prácu. Iné zistia, že by chceli robiť niečo iné, viac kontrolovať čas strávený v práci a s deťmi.

„Počas materskej dovolenky mnohé z nás zistíme, čoho sme vlastne schopné. Tým, že nie sme zavalené množstvom pokynov od zamestnávateľa, naša hlava sa vyčistí a máme možnosť znovuobjaviť svoj talent, sny, ženskosť a nadobudnúť vyššiu sebahodnotu. Tieto nové poznatky o sebe nám už nedovolia vrátiť sa do zamestnania, ktoré nevyužíva náš potenciál, alebo v ktorom sa necítime z rôznych príčin dobre,“ uviedla Andrea Kováčová, ktorá začala počas materskej podnikať a založila projekt Čo dokáže mama. 

Ženy z projektu Čo dokáže mama uviedli päť dôvodov, prečo počas materskej uvažujú o vlastnom podnikaní.

  1. Sebarealizácia
  2. Flexibilita pracovného času
  3. Finančná nezávislosť
  4. Odovzdávanie vlastných skúseností
  5. Robiť, čo ich napĺňa

Aj preto sa špecialisti z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky Slovenskej sporiteľne zameriavajú aj na mamy a otcov na materskej a rodičovskej dovolenke. Poskytujú im konzultácie, bezplatné poradenstvo a prechádzajú s nimi ich nápady a projekty tak, aby bolo jasné, či ich to môže živiť alebo to má ostať iba ich hobby. Od januára sú v programe tri víťazky súťaže Čo dokáže mama, ktoré sa venujú hlavne hand made výrobkom. 

„Chceme ľuďom pomáhať otestovať si svoje nápady v malom na prvých potencionálnych klientoch a zistiť, koľkí z nich by boli ochotní objednať si ich tovar či služby a zaplatiť. Vypočítať, či príjem z predaja stačí na pokrytie výdavkov s tým spojených,“ povedal Tigran Aleksanyan, ktorý v Slovenskej sporiteľni koordinuje Program pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky. 

Do Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky sa môžete zapojiť aj vy, stačí si objednať bezplatnú konzultáciu u našich regionálnych špecialistov na www.zacinamepodnikat.sk.