Etika v reklame sa oplatí

Ako teda pristupovať k reklame? Alebo na čo si odpovedať pred tým, ako pustíte kampaň do sveta? Vo všeobecnosti platí:

 1. Čo je etické, je i zákonné.
 2. Čo je nezákonnné, je neetické.
 3. Nie všetko, čo je zákonné, je i etické.

Etické pravidlá v reklame

Reklama predstavuje jeden zo spôsobov slobody prejavu a napĺňa aj právo na informácie. Reklama je dôležitá pre spotrebiteľov a reklama v rozpore so zákonom môže byť nekalou obchodnou praktikou.

Základné zákonné pravidlá nájdete v zákone č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Právny poriadok však pozná viacero ďalších špeciálnych zákonov, ktoré upravujú napríklad konkrétne produktové reklamy napr. na bankové produkty, hazardné hry či potraviny.

Dôležitú úlohu v reklame však majú aj etické pravidlá – kultivujú prostredie, predstavujú určitú nárazníkovú zónu. Zadávateľ vie, že ak dodrží etické pravidlá, dodrží aj zákon. Na druhej strane, ak nejaká reklama nie je výslovne nezákonná, ale naráža na v spoločnosti všeobecne akceptovanú morálku, práve aplikácia etických pravidiel vie vyslať signál k zákazníkom aj k samotnému zadávateľovi, aká vlastne tá reklama je. Etické pravidlá kultivujú spoločnosť a zároveň umožňujú prejavenie patričnej zodpovednosti a efektívnejšiu samoreguláciu prostredia aj na základe hrozby vlastným primeraným sankčným mechanizmom.

Desatoro zodpovednej a etickej reklamy

 1. Klamlivá a zavádzajúca reklama sú neprípustné.
 2. Za klamlivý sa považuje aj údaj sám o sebe pravdivý, ak môže, vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých bol použitý, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu.
 3. Je pomerne časté, že si o sebe myslíme, že sme najlepší. Ak to ale chceme použiť v reklame, musíme pravdivosť superlatívu vedieť jednoznačne a hodnoverne preukázať.
 4. Nie, „holý zadok“ nepredá vaše topánky, krb či lepidlá.  
 5. Je potrebné zvážiť celkový kontext a vzťah reklamy k produktu. 
 6. Dvojzmysel nie je vždy tá pravá cesta – je potrebné sa vyhnúť dvojzmyslom s vulgárnou konotáciou a zobrazeniam, ktoré ohrozujú dobré meno reklamy. 
 7. Myslite na to, že dôležité je aj umiestnenie reklamy (napr. umiestnenie reklamy na alkoholický nápoj pred budovu školy či škôlky je rozhodne neetické).
 8. Pri reklame je najdôležitejší zdravý rozum.
 9. Ak nemáte istotu, môžete využiť inštitút atestu – posúdenia reklamy pred jej uvedením na verejnosť.
 10. Buďte normálny, pretože byť etickým je normálne a etika by mala byť súčasťou reklamného bontónu.

Ak chcete získať ďalšie rady, tipy či pomoc s financovaním na rozbeh svojho vlastného podnikania, zapojte sa do nášho Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.