Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste,
ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity
so spoločenským prínosom

Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste, ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity so spoločenským prínosom

Najbližšie podujatia – Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe vypracovaného biznis plánu. Viete, ako má takýto plán vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní? Príďte na osobné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete bezplatne konzultovať svoj podnikateľský zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikania.

Okrem začínajúcich podnikateľov sa môžete prihlásiť na konzultácie k financovaniu neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií a subjektov sociálnej ekonomiky so spoločenským dopadom.

Svoj plán môžete bezplatne odkonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni. V tabuľke si vyberte dátum, čas a miesto konania a kontaktujte nás. Našich špecialistov môžete po dohode stretnúť aj v inom termíne a na mieste, kde ste už začali podnikať alebo ešte len plánujete rozbehnúť nové zárobkové aktivity. 

Ak sa zaujímate o podnikateľské témy z oblasti marketingu, financií či práva, môžete sa zúčastniť bezplatných workshopov, prednášok a seminárov, ktoré organizuje Slovak Business Agency v rôznych mestách Slovenska. Aktuálny prehľad podujatí nájdete na webovej stránke organizátora.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté epidemiologické usmernenia Hlavného hygienika SR, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19, konzultácie poskytujeme online prostredníctvom MS Teams. Prosím, dohodnite si individuálne termín s našimi špecialistami.

Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.