Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste,
ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity
so spoločenským prínosom

Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste, ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity so spoločenským prínosom

Najbližšie podujatia – Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov a neziskovky

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe vypracovaného biznis plánu. Viete, ako má takýto plán vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní? Príďte na osobné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete bezplatne konzultovať svoj podnikateľský zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikania.

Okrem začínajúcich podnikateľov sa môžete prihlásiť na konzultácie k financovaniu neziskových organizácií, občianskych združení, nadácií a subjektov sociálnej ekonomiky so spoločenským dopadom.

Svoj plán môžete bezplatne odkonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni. V tabuľke si vyberte dátum, čas a miesto konania a kontaktujte nás. Našich špecialistov môžete po dohode stretnúť aj v inom termíne a na mieste, kde ste už začali podnikať alebo ešte len plánujete rozbehnúť nové zárobkové aktivity. 

Ak sa zaujímate o podnikateľské témy z oblasti marketingu, financií či práva, môžete sa zúčastniť bezplatných workshopov, prednášok a seminárov, ktoré organizuje Slovak Business Agency v rôznych mestách Slovenska. Aktuálny prehľad podujatí nájdete na webovej stránke organizátora.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov
rok 2019 Dátum Miesto konania
Október 7. 10. 2019 Nitra
15. 10. 2019 Žilina
15. 10. 2019 Trnava
15. 10. 2019 Bratislava
22. 10. 2019 Trenčín
21. 10. 2019 Košice
November 4. 11. 2019 Nitra
12. 11. 2019 Žilina
12. 11. 2019 Banská Bystrica
12. 11. 2019 Trnava
12. 11. 2019 Bratislava
19. 11. 2019 Trenčín
28. 11. 2019 Košice
December 2. 12. 2019 Nitra
3. 12. 2019 Žilina
5. 12. 2019 Banská Bystrica
10. 12. 2019 Trenčín
10. 12. 2019 Trnava
10. 12. 2019 Bratislava

Archív podujatí

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov
rok 2019 Dátum Miesto konania
Január 7. 1. 2019 Prešov
8. 1. 2019 Košice
8. 1. 2019 Žilina
14. 1. 2019 Nitra
15. 1. 2019 Trnava
15. 1. 2019 Banská Bystrica
15. 1. 2019 Trenčín
15. 1. 2019 Bratislava
Február 11. 2. 2019 Nitra
12. 2. 2019 Žilina
12. 2. 2019 Bratislava
12. 2. 2019 Trnava
14. 2. 2019 Prešov
15. 2. 2019 Košice
19. 2. 2019 Banská Bystrica
19. 2. 2019 Trenčín
Marec 9. 3. 2019 Bratislava
11. 3. 2019 Nitra
12. 3. 2019 Trnava
12. 3. 2019 Žilina
18. 3. 2019 Prešov
19. 3. 2019 Košice
19. 3. 2019 Trenčín
26. 3. 2019 Banská Bystrica
Apríl

1. 4. 2019

Nitra

9. 4. 2019

Žilina

9. 4. 2019

Prešov

11. 4. 2019

Banská Bystrica

16. 4. 2019

Bratislava

16. 4. 2019

Trnava

16. 4. 2019

Košice

23. 4. 2019

Trenčín

Máj

6. 5. 2019

Nitra

7. 5. 2019

Žilina

14. 5. 2019

Prešov

14. 5. 2019

Trenčín

14. 5. 2019

Trnava

14. 5. 2019

Bratislava

16. 5. 2019

Banská Bystrica

21. 5. 2019

Košice

Jún 

3. 6. 2019

Nitra

4. 6. 2019

Žilina

11. 6. 2019

Prešov

11. 6. 2019

Trnava

11. 6. 2019

Bratislava

13. 6. 2019

Banská Bystrica

18. 6. 2019

Košice

18. 6. 2019 Trenčín
Júl 1. 7. 2019 Nitra
9. 7. 2019 Trnava
9. 7. 2019 Žilina
9. 7. 2019 Bratislava
16. 7. 2019 Banská Bystrica
16. 7. 2019 Trenčín
23. 7. 2019 Prešov
24. 7. 2019 Košice
August 5. 8. 2019 Nitra
6. 8. 2019 Žilina
13. 8. 2019 Bratislava
13. 8. 2019 Trenčín
13. 8. 2019 Trnava
20. 8. 2019 Banská Bystrica
27. 8. 2019 Prešov
28. 8. 2019 Košice
September 2. 9. 2019 Nitra
3. 9. 2019 Trnava
10. 9. 2019 Bratislava
10. 9. 2019 Žilina
17. 9. 2019 Trenčín
17. 9. 2019 Prešov
18. 9. 2019 Košice
24. 9. 2019 Banská Bystrica
     
Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov
rok 2018 Dátum Miesto konania
Január 10. 1. 2018  Banská Bystrica
15. 1. 2018 Nitra
16. 1. 2018 Trnava
16. 1. 2018 Žilina
16. 1. 2018 Bratislava
22. 1. 2018 Trenčín
23. 1. 2018 Prešov
30. 1. 2018 Košice
Február 12. 2. 2018 Nitra
13. 2. 2018 Trnava
13. 2. 2018 Bratislava
14. 2. 2018 Banská Bystrica
19. 2. 2018 Trenčín
20. 2. 2018 Žilina
22. 2. 2018 Košice
27. 2. 2018 Prešov
Marec 12. 3. 2018 Nitra
13. 3. 2018 Trnava
14. 3. 2018 Banská Bystrica
19. 3. 2018 Trenčín
20. 3. 2018 Bratislava
20. 3. 2018 Žilina
22. 3. 2018 Košice
27. 3. 2018 Prešov
Apríl 3. 4. 2018 Žilina
9. 4. 2018 Trenčín
10. 4. 2018 Nitra
10. 4. 2018 Bratislava
12. 4. 2018 Prešov
19. 4. 2018 Banská Bystrica
19. 4. 2018 Trnava
19. 4. 2018 Košice
Máj 9. 5. 2018 Žilina
14. 5. 2018 Nitra
14. 5. 2018 Trenčín
15. 5. 2018 Prešov
15. 5. 2018 Bratislava
17. 5. 2018 Banská Bystrica
17. 5. 2018 Trnava
22. 5. 2018 Košice
Jún 4. 6. 2018 Žilina
6. 6. 2018 Prešov
11. 6. 2018 Nitra
11. 6. 2018 Trenčín
12. 6. 2018 Bratislava
13. 6. 2018 Košice
14. 6. 2018 Trnava
14. 6. 2018 Banská Bystrica
Júl 9. 7. 2018 Nitra
10. 7. 2018 Trnava
10. 7. 2018 Prešov
10. 7. 2018 Žilina
17. 7. 2018 Banská Bystrica
17. 7. 2018 Trenčín
19. 7. 2018 Košice 
19. 7. 2018 Bratislava
August 7. 8. 2018 Žilina
13. 8. 2018 Nitra
14. 8. 2018 Trenčín
14. 8. 2018 Trnava
14. 8. 2018 Bratislava
16. 8. 2018 Prešov
21. 8. 2018 Banská Bystrica
23. 8. 2018 Košice
September 3. 9. 2018 Prešov
6. 9. 2018 Banská Bystrica
10. 9. 2018 Žilina
10. 9. 2018 Nitra
11. 9. 2018 Bratislava
13. 9. 2018 Košice
18. 9. 2018 Trenčín
20. 9. 2018 Trnava
Október 8. 10. 2018 Nitra
8. 10. 2018 Žilina
9. 10. 2018 Bratislava
11. 10. 2018 Prešov
11. 10. 2018 Banská Bystrica
12. 10. 2018 Košice
16. 10. 2018 Trenčín
16. 10. 2018 Trnava
November 5. 11. 2018 Nitra
8. 11. 2018 Banská Bystrica
12. 11. 2018 Žilina
13. 11. 2018 Bratislava
20. 11. 2018 Trenčín
20. 11. 2018 Trnava
28. 11. 2018 Prešov
29. 11. 2018 Košice
December 6. 12. 2018 Banská Bystrica
6. 12. 2018 Košice
10. 12. 2018 Nitra
10. 12. 2018 Žilina
11. 12. 2018 Bratislava
12. 12. 2018 Bratislava (konzultácie pre neziskovky)
13. 12. 2018 Prešov
18. 12. 2018 Trenčín
18. 12. 2018 Trnava

Okrem pravidelných konzultácií vám prinášame aj výnimočnú konzultáciu pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

biznis plán - možnosti financovania - právne poradenstvo.

Začínate podnikať a už na začiatku si chcete ošetriť podmienky spolupráce a zmluvy s dodávateľmi či zamestnancami? Alebo máte biznis plán a potrebujete poradiť so správnym nastavením financií či so samotným financovaním vášho zámeru?

Využite bezplatnú individuálnú konzultáciu, na ktorej môžete dňa 20. februára 2018 pri šálke kávy prekonzultovať svoj podnikateľský začiatok s:

  • Tomášom Demom, partnerom CARPATHIAN Advisory Group, ktorá sa venuje poradenstvu v oblasti daní, účtovníctva a podnikania (www.carpathianag.com). Témy:  právne ošetrenie rozbehu podnikania, napr. založenie s. r. o., nastavenie vzťahov, riešenie sporov s ostatými spoločníkmi, zmluvy s dodávateľmi, zákazníkmi a so zamestnancami, ochrana know-how.
  • Romanom Bodom z Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky Slovenskej sporiteľne (www.zacinamepodnikat.sk). Témy:  biznis plán, financovanie, finančný plán, ako vypočítať kritické množstvo produktov či služieb, ktoré potrebujete predať na zaplatenie všetkých nákladov podnikania.

Termín konania: 20. februára 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
Miesto:
Satori Stage, Mickiewiczova 9, Bratislava

Prihlásiť sa na 30-minútovú konzultáciu môžete e-mailom na podnikam_info@slsp.sk najneskôr do 13. februára 2018. V správe, prosím, uveďte tému, ktorú chcete konzultovať, časové preferencie (v rozmedzí od 9. do 13. hod.) a nezabudnite ani na svoje telefónne číslo.

Forbes 30 pod 30

 

Práve ste začali podnikať a rozbiehate sa pomalšie ako ste očakávali? Alebo snívate o vlastnom podnikaní a neviete, či sa vám to oplatí?

Nechajte si poradiť od regionálnych špecialistov Slovenskej sporiteľne ako stanoviť cenu produktu či služby, ako zistiť nulový bod a tiež to, ako podnikanie rozbehnúť tak, aby vás uživilo. Stretnite aj podnikateľov z Pure Nuts, Buchtárne a trnavskej laser arény Chillpoint, ktorí svoj biznis tiež rozbehli v rámci Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky.

Biznis zóna! prebieha od 09:00hod. Príďte si pre tipy a rady k expertom Slovenskej sporiteľne!

13:05  – 14:10  - Rasťo Blažej bude spolu s medzinárodnou porotou grilovat startupistov na Pitch & Grill/Show Me the Money – 4 projekty

10:30 - 14:30 - Katarína Ľauková & Roman Boda z programu Slovenskej sporiteľne pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky budú na Car Pitch! posudzovať projekty/nápady začínajúcich podnikateľov. Víťazovi Car pitch venujeme biznis večeru s generálnym riaditeľom banky a tiež profesionálny testovací web s minikampaňou v spolupráci s Rozbehnisa.sk.

Prihlasovanie na podujatie prebieha do 16. apríla 2018 na https://www.forbes.sk/forbes-30-pod-30/.

Financie na biznis

Euro k euru 2017_ Nadácia SLSP

Odkiaľ vziať peniaze na začiatok podnikania?

3.9.2018, Prešov, 09:00 – 13:00

Unlock Your Business Potential

30.5.2017, Bratislava, 18:00 – 21:30

How to use your personal strengths and weaknesses to excel in business? Do you want to grow your business, take it to the next level? Start a new company or you want to upgrade your career? Learn how to know yourself better and understand others to create the best business.

Slovak University Startup World Cup

31.5.2017

Súťaž pre začínajúcich podnikateľov. Víťazi piatich kategórií získajú balík zaujímavých cien ako mentoring od skúsených podnikateľov, konzultačné služby od poradenskej spoločnosti, starostlivosť od finančnej inštitúcie, zapožičanie prémiového auta, atď. Absolútny víťaz pocestuje na celosvetové finále študentských startupov – University Startup World Cup do Dánska a má možnosť predstaviť ho investorom z celej Európy. Globálnemu víťazovi odovzdáva cenu každoročne dánska princezná.

Prvý krok k podnikaniu

1.6.2017, Trenčín, 18:00 – 19:30

Neformálna prednáška pre všetkých, ktorí majú chuť stáť na vlastných nohách. Dozvieš sa, ako z nápadu urobíš podnikateľský zámer a ako presvedčíš banku či investora, aby ti pomohol

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

2.6.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

7.6.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

14.6.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trnave

14.6.2017, Trnava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

21.6.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

28.6.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

4. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

4.7.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

10. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

10.7.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

17. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

17.7.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

19.7.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. júl

Konzultačný deň – Podnikanie bez predaja nepôjde

19.7.2017, Banská Bystrica, 14:00 – 17:30

Začínate podnikať alebo podnikáte už necelý rok? Prihláste sa na konzultačný deň pre začínajúcich podnikateľov. Pri šálke kávy s Katarínou Ľaukovou z Programu pre začínajúcich podnikateľov a odborníčkou na marketing Lenkou Čelkovou z MGROUP môžete prekonzultovať svoj podnikateľský plán a poradiť sa v oblasti marketingu. Prihlásiť sa na 30-minútové konzultácie v čase od 14.00 h do 17.30 h môžete e-mailom na podnikam_info@slsp.sk najneskôr 16. júla do 13.00 h. V správe, prosím, uveďte tému, ktorú chcete prekonzultovať s Lenkou a Katarínou, časové preferencie (v rozmedzí od 14:00 do 17:00 hod.) a nezabudni ani na svoje telefónne číslo.

24. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

24.7.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

27. júl

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Košiciach

27.7.2017, Košice, 09:00 – 16:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

1. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

1.8.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

8. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

8.8.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

16. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

16.8.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

16. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

16.8.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

17. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Košiciach

17.8.2017, Košice, 09:00 – 16:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

21. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

21.8.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

28. august

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

28.8.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

4. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

4.9.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

5. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

5.9.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

14. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trnave

14.9.2017, Trnava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

5. september

Súťaž inovatívnych nápadov pre startupy

Do 14.9.2017 prebieha prihlasovanie do 6. kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení a možnosť získať: priestory zdarma v Startup Centre TUKE, možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorova ďalšie benefity, expertnú a mentorskú podporu.

18. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

18.9.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

19.9.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

26. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

26.9.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

27. september

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

27.9.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

2. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

2.10.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

3. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

3.10.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

12. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Košiciach

12.10.2017, Košice, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

16. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

16.10.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

17. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

17.10.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trnave

19.10.2017, Trnava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

24. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

24.10.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

25. október

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

25.10.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

6. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

6.11.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

7. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

7.11.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

14. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

14.11.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

16. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trnave

16.11.2017, Trnava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

20. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

20.11.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

22. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

22.11.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

23. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Košiciach

23.11.2017, Košice, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

28. november

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

28.11.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

4. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Prešove

4.12.2017, Prešov, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

5. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trenčíne

5.12.2017, Trenčín, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

7. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Nitre

7.12.2017, Nitra, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

12. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Bratislave

12.12.2017, Bratislava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

14. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Trnave

14.12.2017, Trnava, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Banskej Bystrici

19.12.2017, Banská Bystrica, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

19. december

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov v Žiline

19.12.2017, Žilina, 09:00 – 15:00

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe podnikateľského zámeru. Viete, ako má vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní?

Príďte na bezplatné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete individuálne konzultovať váš podnikateľský zámer.

Pridajte sa k nám na
Krok za krokom
EEPA National Winner 2016. European Commission.
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť