Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste,
ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity
so spoločenským prínosom

Kalendár podujatí pre začínajúcich podnikateľov


Prihláste sa na podujatie alebo bezplatnú konzultáciu vo vašom meste, ktoré pomôže naštartovať vaše podnikanie alebo hospodárske aktivity so spoločenským prínosom

Konzultácie pre začínajúcich podnikateľov

Na začiatku podnikania vám môže banka poskytnúť financie len na základe vypracovaného biznis plánu. Viete, ako má takýto plán vyzerať a na čo si dávať pozor pri jeho vypĺňaní? Príďte na osobné stretnutie so špecialistami pre začínajúcich podnikateľov, s ktorými môžete bezplatne konzultovať svoj podnikateľský zámer a otázky spojené s financovaním rozbehu podnikania.

Svoj plán môžete bezplatne odkonzultovať bez ohľadu na to, či budete žiadať o financovanie podnikania v Slovenskej sporiteľni.

Ak sa zaujímate o podnikateľské témy z oblasti marketingu, financií či práva, môžete sa zúčastniť bezplatných workshopov, prednášok a seminárov, ktoré organizuje Slovak Business Agency v rôznych mestách Slovenska. Aktuálny prehľad podujatí nájdete na webovej stránke organizátora.

Vzhľadom na pretrvávajúcu nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté epidemiologické usmernenia Hlavného hygienika SR, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19, konzultácie poskytujeme online prostredníctvom MS Teams. Prosím, dohodnite si individuálne termín s našimi špecialistami.