Dotazník pre samosprávy
a iné organizácie


Podporme spoločne vznik nových ambulancií na Slovensku


Dotazník
pre samosprávy
a iné organizácie


Podporme spoločne vznik nových ambulancií na Slovensku

Program pre lekárov a lekárky