Súkromná škôlka Dúha: Motiváciou je radosť v očiach detí a dôvera rodičov

Irena Pálová má za sebou dlhoročné pôsobenie v štátnej materskej škole, najskôr 10 rokov ako učiteľka a ďalších 18 rokov ako riaditeľka. Rozhodla sa však odísť a začať podnikať tak, že si otvorila vlastnú súkromnú škôlku v obci Reca.

Irena Pálová má za sebou dlhoročné pôsobenie v štátnej materskej škole, najskôr 10 rokov ako učiteľka a ďalších 18 rokov ako riaditeľka. Rozhodla sa však odísť a začať podnikať tak, že si otvorila vlastnú súkromnú škôlku v obci Reca.

Čo vás priviedlo k myšlienke otvoriť škôlku?

Práca v štátnej materskej škole mi dala profesijne aj osobne veľmi veľa. Boli to krásne roky, ktoré som mohla stráviť s úžasnými detičkami, ich rodičmi a mnohými ďalšími perfektnými dospelákmi. Škôlka pod mojím vedením napredovala, nemala som potrebu tento stav meniť. Lenže spolupráca so starostom a niektorými poslancami nebola práve ideálna a postupne to dospelo do takého štádia, že ..... použijem citát Andrého: „V prípade problémov, ktoré nemôžete vyriešiť, je lepšie kráčať dopredu a voľne dýchať, než sa stále niečím dookola zaoberať.“

Mnohé aspekty tejto záležitosti už dlhodobo vykazovali znaky nefunkčnosti, znižovali moju sebaúctu, a preto som sa sama rozhodla po 28 rokoch zo škôlky odísť. Na moje prekvapenie, zo solidarity podali výpoveď aj moje tri kolegyne. Jedna z nich sa stala mojou spoločníčkou v podnikaní.

Rozhodnutie začať podnikať sa teda zrodilo spontánne?

Pravdupovediac, s myšlienkou založiť si vlastnú materskú školu som sa pohrávala už dlhšie. Čakala som len na vhodnú príležitosť alebo lepšie povedané na niečo, čo by túto zmenu spôsobilo. Keď som sa pred dvoma rokmi stala dobrovoľne nezamestnanou, nevedela som síce, čo ma čaká, ale ani na chvíľu som nezapochybovala o tom, že tento krok bol správny.

A zrazu sa začali diať okolo mňa zaujímavé veci. Do cesty mi prichádzali ľudia, ktorí mi neskutočne fandili, boli ochotní kedykoľvek pomôcť, a to ma veľmi posúvalo vpred. Vďaka nim som mohla svoju myšlienku v priebehu jedného roka pretaviť do nádhernej skutočnosti.

Rozbieha sa vaše podnikanie v súlade s očakávaniami? Aké ciele ste si v rámci škôlky dali?

Očakávania sa splnili nadmieru. Máme úžasné detičky, krásne moderné priestory zariadené tak, aby spĺňali najvyššie kritériá z funkčného aj z estetického hľadiska. Našim cieľom je však neustále sa zlepšovať, vytvárať kvalitnejšie a modernejšie podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Chceme byť škôlkou, ktorá bude dosahovať vynikajúce výsledky, škôlkou, ktorá zostane v srdciach všetkých, ktorí ju mali možnosť spoznať.

Rozhodnutie začať podnikať sa teda zrodilo spontánne?

Pravdupovediac, s myšlienkou založiť si vlastnú materskú školu som sa pohrávala už dlhšie. Čakala som len na vhodnú príležitosť alebo lepšie povedané na niečo, čo by túto zmenu spôsobilo. Keď som sa pred dvoma rokmi stala dobrovoľne nezamestnanou, nevedela som síce, čo ma čaká, ale ani na chvíľu som nezapochybovala o tom, že tento krok bol správny.

A zrazu sa začali diať okolo mňa zaujímavé veci. Do cesty mi prichádzali ľudia, ktorí mi neskutočne fandili, boli ochotní kedykoľvek pomôcť, a to ma veľmi posúvalo vpred. Vďaka nim som mohla svoju myšlienku v priebehu jedného roka pretaviť do nádhernej skutočnosti.

Rozbieha sa vaše podnikanie v súlade s očakávaniami? Aké ciele ste si v rámci škôlky dali?

Očakávania sa splnili nadmieru. Máme úžasné detičky, krásne moderné priestory zariadené tak, aby spĺňali najvyššie kritériá z funkčného aj z estetického hľadiska. Našim cieľom je však neustále sa zlepšovať, vytvárať kvalitnejšie a modernejšie podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť. Chceme byť škôlkou, ktorá bude dosahovať vynikajúce výsledky, škôlkou, ktorá zostane v srdciach všetkých, ktorí ju mali možnosť spoznať.

Kto všetko vám s projektom pomohol?

Vymenovať všetkých by bolo veľmi zdĺhavé. Najviac mi však pomohol môj manžel, ktorý riadil a realizoval celú prestavbu staršej chátrajúcej budovy, ktorú nám dlhodobo prenajala reformovaná cirkev. Zrekonštruoval ju na modernú priestrannú materskú školu spĺňajúcu všetky hygienické a technické parametre. A to aj vďaka pani Šulkovej zo Slovenskej sporiteľne, ktorá nám od začiatku verila a pomáhala vybaviť úver. Tieto financie nám veľmi pomohli naštartovať podnikanie.

Veríme tomu, že budeme prosperovať a že pomôžeme mnohým deťom naplniť ich potenciál tak, aby z toho mohli čerpať po celý život. Veď ako napísal známy americký spisovateľ Robert Fulghum: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

Kto je vašou inšpiráciou v podnikaní?

Inšpiráciou sú pre nás mnohé súkromné materské školy, ktoré úspešne napredujú a dokážu dať deťom a rodičom oveľa viac ako bežné štátne školy.

Čo je vaša každodenná motivácia?

Je to predovšetkým radosť a zvedavosť v úprimných detských očiach a dôvera, ktorú v nás vkladajú ich rodičia.

Akú radu by ste dali tým, ktorí chcú podnikať, no možno nevedia, ako začať alebo sa boja spraviť ten povestný „prvý krok“?

Moja rada pre tých, ktorí sa boja ísť do podnikania, je, že treba veriť v dobro veci, a potom sa aj výsledok dostaví.

Veríme tomu, že budeme prosperovať a že pomôžeme mnohým deťom naplniť ich potenciál tak, aby z toho mohli čerpať po celý život. Veď ako napísal známy americký spisovateľ Robert Fulghum: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škole.“

Kto je vašou inšpiráciou v podnikaní?

Inšpiráciou sú pre nás mnohé súkromné materské školy, ktoré úspešne napredujú a dokážu dať deťom a rodičom oveľa viac ako bežné štátne školy.

Čo je vaša každodenná motivácia?

Je to predovšetkým radosť a zvedavosť v úprimných detských očiach a dôvera, ktorú v nás vkladajú ich rodičia.

Akú radu by ste dali tým, ktorí chcú podnikať, no možno nevedia, ako začať alebo sa boja spraviť ten povestný „prvý krok“?

Moja rada pre tých, ktorí sa boja ísť do podnikania, je, že treba veriť v dobro veci, a potom sa aj výsledok dostaví.

Vaša materská škola má názov DÚHA. Prečo DÚHA? 

D – ako Dieťa

Každé dieťa je jedinečné. Jeho optimálne rozvíjanie a usmerňovanie je podmienené mnohými faktormi. Deťom poskytneme dostatok stimulácie a veľa pozitívnych vzorov, aby sa u nich mohli maximálne rozvinúť ich fyzické, vedomostné, spoločenské, emocionálne a morálne predpoklady.

Ú – ako Úsmev

Chceme dosiahnuť, aby sa deti v tejto škôlke čo najviac usmievali. Aby sa tešili do škôlky, aby s radosťou prijímali nové poznatky, aktívne rozširovali svoje schopnosti a zručnosti a našli si plno kamarátov.

H – ako Hra

Pre deti je hra tou najprirodzenejšou a najobľúbenejšou činnosťou. Hrou sa dá dosiahnuť najväčší pokrok nielen po ich vedomostnej, citovej, ale aj po pohybovej stránke. Pre deti predškolského veku má byť hra hlavnou náplňou ich činnosti, ktorá vyústi do vysoko kvalitnej prípravy pre ich ďalší rozvoj a učenie sa. Preto deťom vytvoríme dostatok priestoru na hranie.

A –  ako A už viem…

Chceme priviesť každé dieťa na konci jeho predškolského obdobia k tomu, aby v rozsahu svojich osobnostných predpokladov získalo čo najlepšiu fyzickú, psychickú a sociálnu samostatnosť. Budeme dbať o celostný rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Aj vy rozmýšľate o vlastnom podnikaní alebo nedávno ste začali podnikať? Zapojte sa do Programu pre začínajúcich podnikateľov a podnikateľky. Stačí si pripraviť biznis plán a dohodnúť bezplatnú konzultáciu u našich špecialistov.