SPORObusiness fondy

Výhodné podmienky na poukazovanie prostriedkov:

 • na poukazovanie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu
 • vedenie účtu bez poplatku

Výhody účtov SPORObusiness fondy

 • bežný účet v eurách so zvýhodnenými podmienkami na poukazovanie prostriedkov:
  • do sociálneho fondu – napr. príspevky zamestnancom na závodné stravovanie alebo dopravu,
  • do rezervného fondu,
 • získate možnosť bezhotovostného a hotovostného platobného styku,
 • výpisy vám môžeme zasielať emailom a do Internetbankingu,
 • vedenie účtu máte bez poplatku,
 • pre zriadenie účtu potrebujete,
  • listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia),
  • platný doklad totožnosti prítomných osôb oprávnených konať za spoločnosť.

Súvisiace produkty