Úrokové riziko

  • zabezpečte sa pred pohybmi úrokových sadzieb
  • možnosť zafixovať si úrokovú sadzbu na určitý objem
    finančných prostriedkov na isté časové obdobie

Úrokové riziko

  • zabezpečte sa pred pohybmi úrokových sadzieb
  • možnosť zafixovať si úrokovú sadzbu na určitý objem finančných prostriedkov na isté časové obdobie

Kontaktujte nás