Termínovaný vklad

Vkladový účet s garantovanou
úrokovou sadzbou až 2,5 % ročne

Termínovaný
vklad

Vkladový účet s garantovanou
úrokovou sadzbou až 2,5 % ročne

Úroková sadzba
až 2,5 % ročne

garantovaná počas celej doby viazanosti

Viazanosť na 1 alebo 12 mesiacov

možnosť zriadenia viacerých termínovaných vkladov

Založenie aj online cez Business24

bez poplatkov za založenie a vedenie

  • vklad je možné zriadiť v eurách
  • minimálny vklad je 500 eur
  • doba viazanosti je 1 alebo 12 mesiacov
  • úroky sú pripisované ku dňu splatnosti vkladu, teda v deň, keď uplynie dohodnutá doba viazanosti
  • automatická obnova vkladu v deň splatnosti
  • bez poplatkov
  • v prípade potreby sa dá kedykoľvek zrušiť

Úroková sadzba pri predčasnom zrušení termínovaného vkladu je 0 % ročne.
Vklady nad 1 000 000 eur sú úročené úrokovou sadzbou 0,01 % ročne. Úroková sadzba môže byť stanovená individuálne, prosím, kontaktujte svojho poradcu.

Ako vybavíte termínovaný vklad

Online cez Business24

V pobočke

Dôležité dokumenty