Termínovaný vklad

Vkladový účet s garantovanou
úrokovou sadzbou až 2,5 % ročne

Termínovaný
vklad

Vkladový účet s garantovanou
úrokovou sadzbou až 2,5 % ročne

  • vklad je možné zriadiť v eurách
  • minimálny vklad je 500 eur
  • doba viazanosti je 1 alebo 12 mesiacov
  • úroky sú pripisované ku dňu splatnosti vkladu, teda v deň, keď uplynie dohodnutá doba viazanosti
  • automatická obnova vkladu v deň splatnosti
  • bez poplatkov
  • v prípade potreby sa dá kedykoľvek zrušiť

Ako vybavíte termínovaný vklad

Dôležité dokumenty