Menový swap – FX Swap

Zameňte si podľa potreby:

 • lacnejšie využívate vlastné zdroje
 • zabezpečíte sa pred nežiaducim pohybom kurzu

Výhody FX SWAP operácií

 • dočasná zámena jednej meny za druhú,
 • kombinácia spotovej a termínovej menovej konverzie,
 • svoje zdroje využívate efektívnejšie,
 • uložíte si ich v prebytkovej mene a úver čerpáte v nedostatkovej mene,
 • proti výkyvom výmenného kurzu vás chránime jeho fixáciou,
 • menu si vymeníte podľa aktuálneho kurzu a dohodnete si kurz na spätnú výmenu v budúcnosti,
 • pre získanie produktu musíte spĺňať tieto podmienky:
  • minimálny objem obchodu 25 000 eur,
  • podpísaná zmluvná dokumentácia,
 • môžete ho uzavrieť v hlavných svetových a regionálnych menách.

Súvisiace produkty