Zvýhodnený úver z programu EIB na podporu malých a stredných podnikov, veľkých firiem


Podporíme vaše podnikanie a rast úverom na financovanie investícií a pracovného kapitálu úverom s úrokovou sadzbou zvýhodnenou o 0,25 % p. a. 

Zvýhodnený úver
z programu EIB
na podporu malých
a stredných podnikov,
veľkých firiem


Podporíme vaše podnikanie a rast úverom na financovanie investícií a pracovného kapitálu úverom s úrokovou sadzbou zvýhodnenou o 0,25 % p. a.

Dôležité čísla

Max. výška úveru


12,5 mil. €

Zvýhodnené úvery poskytujeme do decembra

2022

Úroková sadzba znížená o

-0,25 % p. a. oproti bežnému úveru

Potrebujete oživiť výrobu?
Prečítajte si o riešení v podobe lacnejšieho úveru

Účel, podmienky a výhody zvýhodneného úveru

 • slúži na podporu investičných projektov a  prevádzkového kapitálu,
 • je určený pre
  • malé a stredné podniky do 250 zamestnancov,
  • veľké firmy od 250 do 2 999 zamestnancov,
 • maximálna výška úveru je 12,5 mil. eur,
 • maximálna výška projektových nákladov je 25 mil. eur,
 • úroková sadzba je znížená o 0,25 % ročne počas celého trvania úveru,
 • minimálna splatnosť úveru je 2 roky, 
 • financovanie prevádzkového kapitálu kontokorentným úverom s trvaním 3 roky,
 • maximálna výška investičného úveru 6 rokov,
 • financovaný projekt musí byť zrealizovaný do 3 rokov a môže zahŕňať nákup hmotných aktív, investície do nehmotných aktív,
 • úver poskytujeme aj na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ,
 • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty