Úver na podporu malých a stredných podnikov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.

Poskytneme vám zvýhodnené zdroje na realizáciu vašich inovatívnych investičných projektov a na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov:

  • financovanie projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
  • znížené požiadavky na zabezpečenie
  • nižšia úroková sadzba

Výhody úveru

Účel, podmienky a výhody úveru zabezpečeného portfóliovou zárukou NDF II. – VVI

  • slúži na podporu investičných projektov a sprístupnenie nevyhnutného prevádzkového kapitálu pri realizácii projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií,
  • maximálna výška úveru je 1,875 mil. eur pri splatnosti do 5 rokov,
  • maximálna výška úveru je od 1,875 mil. eur do 937,5 tis. eur pri splatnosti nad 5 rokov,
  • splácať môžete od 1 do 10 rokov,
  • ponúkame vám nižšiu úrokovú sadzbu a požadujeme menšie zabezpečenie,
  • úver neposkytujeme na projekty, na ktoré ste čerpali iné dotácie z EÚ,
  • o úver môžete požiadať v regionálnych firemných centrách Slovenskej sporiteľne.

Súvisiace produkty