Úver na podporu malých a stredných podnikov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.

Poskytneme vám zvýhodnené zdroje na realizáciu vašich inovatívnych investičných projektov a na financovanie nevyhnutných prevádzkových nákladov:

  • financovanie projektov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií
  • znížené požiadavky na zabezpečenie
  • nižšia úroková sadzba

Výhody úveru

Súvisiace produkty