Program EaSI pre podnikateľov/začínajúcich
podnikateľov/firmy a slobodné povolania
s obratom do 1 mil. EUR

 • podpora financovania produktívnych investícií
 • podpora zamestnanosti a sociálneho aspektu zamestnanosti
 • úver bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom
 • určený aj pre „neklientov“ banky

Úver z úverovej linky CEB na podporu malých a stredných podnikov a subjektov z verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete:

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

Program ponúka úvery pre podnikateľov, začínajúcich podnikateľov bez histórie, slobodné povolania a firmy s ročným obratom do 1 milióna EUR vo fáze start-up, rozbehu alebo rozvoja podnikania.

Program Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) podporuje rozbehnutie a ďalší rozvoj podnikateľov, aby mohli vytvárať kvalitné a udržateľné pracovné miesta, podporuje financovanie a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii.

Výhody pre klientov i neklientov banky

 • zvýhodnená úroková sadzba už od 3,95 % ročne (od 7,0 % ročne v prípade začínajúcich podnikateľov),
 • úver je možné získať aj bez podnikateľskej histórie,
 • nie je potrebné ručiť hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom,
 • pred a počas poskytnutia úveru poskytuje banka bezplatné vzdelávanie a poradenstvo,
 • vašu žiadosť o financovanie môžete prekonzultovať v banke aj bez toho, aby ste mali založenú živnosť alebo firmu.

Podmienky financovania

 • maximálna výška úveru 25 000 €,
 • splácanie rovnomerné mesačné splátky istiny,
 • splatnosť úveru min. 3 mesiace a max. 72 mesiacov,
 • možnosť odloženia prvej splátky istiny až o 6 mesiacov,
 • konkurencieschopný podnikateľský zámer v prípade začínajúcich podnikateľov.

Zabezpečenie úveru

 • fyzické osoby podnikatelia bez zabezpečenia,
 • právnické osoby – pristúpenie k záväzku majoritných vlastníkov spoločnosti.

Ďalšie podmienky

 • počet zamestnancov menej ako 10,
 • podnikateľ alebo firma so sídlom v SR,
 • ročný obrat do 1 mil. EUR,
 • žiadne vedené súdne spory, konkurz, likvidácia, nútená správa,
 • žiadne záväzky po lehote splatnosti  voči štátnym a finančným inštitúciám,
 • nepodniká v oblasti vylúčených odvetví.

Vylúčené odvetvia

 • tabakový priemysel, destilácia alkoholu, obchod s tabakovými výrobkami a alkoholom,  výroba a obchodovanie so zbraňami, hazardné hry, kasína, ľudské klonovania a genetická modifikácia organizmov, IT služby naviazané na obmedzené odvetvia.

Príbehy našich klientov

Za nami sú tisícky reálnych príbehov. Návštívte webovú stránku https://www.slsp.sk/sk/biznis a inšpirujte sa príbehmi niekoľkých klientov, ktorí svoje podnikanie začali a rozvíjajú so Slovenskou sporiteľňou.

Ako sa zapojiť do programu

Vyplňte kontaktný formulár a my sa s Vami skontaktujeme a poradíme aké sú možnosti financovania Vašich podnikateľských aktivít s podporou Európskej únie.

Základné informácie o EaSI nájdete na webovej stránke http://ec.europa.eu

Ďalšie všeobecné informácie o programe EaSI nájdete na týchto webových stránkach: