Platobný styk

 

  • bezpečná, spoľahlivá a jednoduchá cesta na realizáciu SEPA a zahraničných platieb formou jednorazových, dávkových alebo opakujúcich sa príkazov
  • realizácia prevodných príkazov a príkazov na inkaso
  • výhodné a rýchle platby do Českej sporiteľne a ostatných bánk - členov skupiny ERSTE
  • špeciálne na mieru šité riešenia pre spracovanie miezd vašich zamestnancov

Platobný styk

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

  • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody.
  • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách.

Cezhraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.

  • môžete ho realizovať aj prostredníctvom cezhraničného prevodu vo forme šeku

Spracovanie miezd

Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd

  • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
  • rýchle a diskrétne riešenie