Dokumentárne inkaso


Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov:

  • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
  • pre fyzické osoby podnikateľov, alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky alebo splnení iných inštrukcií
  • vhodný, keď nie je potrebné zabezpečenie platby dokumentárnym akreditívom
  • vhodný pre obchod s krajinami s usporiadanými politickými, hospodárskymi a právnymi pomermi

Dokumentárne inkaso


Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov:

  • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
  • pre fyzické osoby podnikateľov, alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky alebo splnení iných inštrukcií

Čo poskytuje Dokumentárne inkaso