Prevádzkový splátkový úver

Úver na financovanie prevádzkových potrieb:

  • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb
  • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej výrobnej alebo obchodnej činnosti
  • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej podnikateľskej činnosti

Výhody Prevádzkového splátkového úveru