Prevádzkový splátkový úver

Úver na financovanie prevádzkových potrieb:

  • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb
  • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej výrobnej alebo obchodnej činnosti
  • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej podnikateľskej činnosti

Výhody Prevádzkového splátkového úveru

  • úverom môžete plynulo financovať prevádzkové potreby s lehotou splatnosti max. do 1 roka,
  • aj pri nedostatku vlastných zdrojov ním pokryjete vaše zvýšené výdavky v určitom období počas roka – nákup zásob, bežné prevádzkové náklady, financovanie pohľadávok a iné,
  • poskytneme vám ho v menách: EUR, USD, CZK, GBP, PLN, HUF, CHF,
  • časový plán čerpania si stanovíte vy,
  • sledujeme účel použitia úveru,
  • splátkový kalendár vám „ušijeme” na mieru,
  • úver môžete použiť aj na kontraktové financovanie.