Financovanie pohľadávok

Máte financie viazané v domácej alebo zahraničnej pohľadávke? Predajte pohľadávku banke a preneste na nás riziko platobnej neschopnosti alebo platobnej nevôle odberateľov:

  • riešenia na prefinancovanie vašich pohľadávok s odloženou splatnosťou
  • klient má k dispozícii finančné prostriedky pred dátumom splatnosti
  • vytvára sa priestor pre nové obchody s možnosťou dodatočných výnosov

Kompletná ponuka pre vás