Financovanie pohľadávok

Máte financie viazané v domácej alebo zahraničnej pohľadávke? Predajte pohľadávku banke a preneste na nás riziko platobnej neschopnosti , alebo platobnej nevôle odberateľov

  • Riešenia na prefinancovanie vašich pohľadávok s odloženou splatnosťou
  • Klient má k dispozícii finančné prostriedky pred dátumom splatnosti
  • vytvára sa priestor pre nové obchody s možnosťou dodatočných výnosov

Kompletná ponuka pre vás

Faktoring

Moderná správa pohľadávok. Venujte sa obchodu, financovanie je na nás

  • dodávate s odloženou splatnosťou, potrebujete financie, ale nechcete úver?  
  • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou  od 14 do 180 dní
  • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Forfaiting

Odkúpenie krátkodobých aj dlhodobých pohľadávok bankou pred lehotou ich splatnosti 

  • riziko nezaplatenia pohľadávky preberá banka
  • poskytnutím dodávateľskeho úveru odberateľom sa zvyšuje vaša konkurencieschopnosť  
  • peňažné prostriedky vám poskytneme až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky