Financovanie investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy, resp. na financovanie dlhodobejších zámerov

 • môže sa poskytnúť ako krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý, v závislosti od účelu jeho použitia
 • operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich plánov, rozvoj firmy, rozšírenie činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie investičného majetku, resp. vykonanie rekonštrukčných prác a pod.
 • dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
 • splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, t. j. výšku a periodicitu jednotlivých splátok nastavíme tak, aby boli rešpektované finančné toky vašej firmy a zohľadnená tvorba zisku a odpisov
 • možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
 • výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)

Kompletná ponuka pre vás

Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetky
Počet nájdených produktov

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru

Investičný splátkový úver

Chýba vášmu podnikaniu nový impulz? Poskytneme vám pôžičku až na 10 rokov, ktorú vám nastavíme podľa potreby

 • umožní vám získať finančné prostriedky na financovanie vašich plánov potrebných na rozvoj vašej firmy, rozšírenie vašej podnikateľskej činnosti
 • dlhšia lehota splatnosti úveru
 • plán čerpania nastavený podľa vašich požiadaviek
 • splátkový kalendár „ušitý” na mieru

Úver na obnovu a rekonštrukciu bytových domov

Účelová pôžička na skvalitnenie bývania v bytovom dome

 • až do 100 % investície na 25 rokov
 • jednoduché zabezpečenie 
 • výber optimálneho úročenia

Finančný lízing

 • alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného majetku
 • postupné splácanie v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach s možnosťou odkúpenia  za vopred dohodnutú sumu