Financovanie investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy, resp. na financovanie dlhodobejších zámerov:

  • môže sa poskytnúť ako krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý, v závislosti od účelu jeho použitia
  • operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich plánov, rozvoj firmy, rozšírenie činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie investičného majetku, resp. vykonanie rekonštrukčných prác a pod.
  • dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
  • splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, t. j. výšku a periodicitu jednotlivých splátok nastavíme tak, aby boli rešpektované finančné toky vašej firmy a zohľadnená tvorba zisku a odpisov
  • možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
  • výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)

Kompletná ponuka pre vás

Vyberte výšku obratu vašej firmy
Počet nájdených produktov:

Ľutujeme, pre zvolenú oblasť sme nenašli žiaden produkt. Prosím, opakujte hľadanie.