Financovanie investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy,
resp. na financovanie dlhodobejších zámerov:

 • môže sa poskytnúť ako krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý,
  v závislosti od účelu jeho použitia
 • operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich
  plánov, rozvoj firmy, rozšírenie činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie
  investičného majetku, resp. vykonanie rekonštrukčných prác a pod.
 • dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
 • splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, t. j. výšku a periodicitu jednotlivých
  splátok nastavíme tak, aby boli rešpektované finančné toky vašej firmy a zohľadnená
  tvorba zisku a odpisov
 • možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
 • výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie
  a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)

Financovanie investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy, resp. na financovanie dlhodobejších zámerov:

 • môže sa poskytnúť ako krátkodobý, strednodobý alebo dlhodobý, v závislosti od účelu jeho použitia
 • operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich plánov, rozvoj firmy, rozšírenie činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie investičného majetku, resp. vykonanie rekonštrukčných prác a pod.
 • dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
 • splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, t. j. výšku a periodicitu jednotlivých splátok nastavíme tak, aby boli rešpektované finančné toky vašej firmy a zohľadnená tvorba zisku a odpisov
 • možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
 • výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)