Financovanie
investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy alebo dlhodobejších zámerov

 • Krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé úvery podľa účelu použitia
 • Operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich
  plánov, rozvoja firmy, rozšírenia činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie
  investičného majetku, rekonštrukčné práce a pod.
 • Dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
 • Splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, teda výšku a periodicitu jednotlivých
  splátok nastavíme tak, aby rešpektovali finančné toky vašej firmy a zohľadnili
  tvorbu zisku a odpisov
 • Možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
 • Výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie
  a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)

Financovanie investičných potrieb

Financovanie investícií potrebných na rozvoj firmy alebo dlhodobejších zámerov

 • Krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé úvery podľa účelu použitia
 • Operatívny spôsob získania finančných prostriedkov na financovanie vašich plánov, rozvoja firmy, rozšírenia činnosti, ktoré si vyžadujú obstaranie investičného majetku, rekonštrukčné práce a pod.
 • Dlhšia lehota splatnosti, maximálne do 10 rokov od podpísania zmluvy o úvere
 • Splátkový kalendár vám „ušijeme“ na mieru, teda výšku a periodicitu jednotlivých
  splátok nastavíme tak, aby rešpektovali finančné toky vašej firmy a zohľadnili tvorbu zisku a odpisov
 • Možnosť stanoviť si časový plán čerpania prostriedkov podľa vašich požiadaviek
 • Výhodná úroková sadzba (závisí od zhodnotenia vašej finančnej situácie a hodnoty poskytnutého zabezpečenia)