Len nové je dobré. Kedy to v podnikaní neplatí?

Ekonomický model súčasnosti je postavený na nadmernej spotrebe. Často kupujeme nové výrobky len preto, že tie predchádzajúce sa nám zdajú nemoderné, a to aj keď ešte stále plnia svoj účel. 
 

Rovnako je to aj v podnikaní. Nová výpočtová technika, nový obalový materiál, nové suroviny...  Pritom existujú alternatívy, ktoré podniku pomôžu ušetriť financie a tiež odbremenia životné prostredie.

Načo kupovať nové, keď sa staré dá opraviť 

V podnikoch, kde sa pracuje s elektronikou a výpočtovou technikou, sa takéto zariadenia pravidelne menia. Veľká časť týchto zariadení sa nahradí novými a staré putujú do odpadu. Existuje však množstvo firiem, ktoré ich dokážu opraviť a repasovať. Jednou z nich je aj Furbify, kde vedia vdýchnuť zariadeniam nový život a dať ich do takého stavu, aby sa dali ďalej používať.

Nejde len o elektronické zariadenia. Opraviť sa dá prakticky čokoľvek a často je to lacnejšie ako nakúpiť nový tovar. Podporiť takýto prístup sa usiluje aj Európsky parlament, ktorý už v tejto oblasti v minulosti prijal niekoľko opatrení.

Čo sa nedá opraviť, dá sa použiť inde

Pokiaľ výrobok už nie je možné opraviť alebo znova uviesť do prevádzky, existuje ešte možnosť, ako ho využiť. Nazýva sa upcyklácia a ide o opätovné použitie výrobkov či surovín, ktoré získajú nový účel.

Za zmienku stojí napríklad upcyklácia obalov, ktoré by inak smerovali do odpadu. Takýto obalový materiál viete opätovne zapojiť do výrobného procesu a napríklad v ňom posielať tovar, ktorý predávate.

Z lineárneho na obehové hospodárstvo

Svetové hospodárstvo smeruje jednosmerne. Ťažíme, vyrábame, kupujeme, používame, a potom vyhadzujeme. Takto lineárne sa však nedá fungovať donekonečna.

Riešením je obehový alebo tiež cirkulárny model. To znamená, že aj staré, použité materiály či suroviny budete využívať vo svoj prospech a naspäť ich vrátite do životného cyklu buď ako druhotnú surovinu, alebo ako vstupy do výroby.

Na Slovensku nájdeme množstvo firiem, ktoré sa snažia princípy cirkulárnej ekonomiky pretaviť do praxe. Príkladom je skláreň Vetropack z Nemšovej, ktorá pri výrobe nových produktov používa viac než 60 % použitého skla. Za zmienku tiež stojí stavebná spoločnosť Inet Slovakia, ktorá predáva materiál získaný z demolácie starých budov.

Podpora cirkulárnej ekonomiky prichádza aj z EÚ

Keďže európske výrobné podniky vynakladajú na nákup surovín v priemere až 40 % nákladov, prechod na cirkulárnu ekonomiku prinesie značné úspory aj vo firemnom rozpočte. Pomôcť môžu rôzne projekty, akým je aj CircularRegions občianskeho združenia INCIEN.

„V rámci projektu CircularRegions pomáhame podnikom zistiť, čo majú zmeniť, ako efektívne využívať vstupné suroviny a tvoriť menej odpadu. Vďaka opatreniam môžu podnikať efektívnejšie, stabilnejšie a mnohokrát prichádza aj úspora financií,“ dodáva Petra Csefalvayová z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Pre udržateľnosť robíte viac, než si možno myslíte

Prečítajte si e-book o ESG pre malých a stredných podnikateľov a zistite, ako môže udržateľnosť pomôcť aj vášmu podnikaniu.