Investovali do fotovoltiky a získali výhodné financovanie

Investovali do obnoviteľných zdrojov energie, výrobu prispôsobujú tak, aby znížili uhlíkovú stopu, a sú dôslední v separovaní odpadu. Majú aj ďalšie  ciele udržateľného rozvoja, s ktorými sa stotožnila aj ich banka. Získali tak výhodnejšie financovanie na ďalšie projekty smerujúce k spoločensky zodpovednej budúcnosti. Zoznámte sa s príbehom spoločnosti Hykemont.

Keď sa pred niekoľkými rokmi v Hykemonte rozhodli vybudovať fotovoltickú elektráreň, skeptici namietali, že táto investícia nebude návratná. Tieto predpovede sa však v priebehu rokov nepotvrdili, pretože na trhu prišlo k významným zmenám cien elektrickej energie. Odvaha a prezieravosť sa vyplatili. „Za posledné obdobie narastá aj záujem zákazníkov o informácie, ako naša firma bojuje proti ekologickým vplyvom výroby na životné prostredie a komunitu, kde pôsobíme. Takéto riešenia nás potom dokážu pozitívne odlíšiť v konkurenčnom prostredí,“ vysvetľuje konateľka spoločnosti Hykemont Kristína Koláriková Kulichová.

Chuť podnikať udržateľne

Vďaka fotovoltike pochádza až 30 % všetkej spotrebovanej elektriny vo výrobe z obnoviteľných zdrojov. To je pri energeticky náročnom tvarovaní a zváraní ocele, ktorými sa v Hykemonte zaoberajú, výrazný úspech.

Uhlíkovú stopu znižujú aj pri produkcii dusíka, ktorý používajú pri delení materiálu laserovým rezaním. „Využívame dva generátory dusíka. Eliminujeme tým emisie, ktoré by inak vznikali pravidelným transportom tohto plynu cisternovými nákladnými vozidlami do nášho závodu,“ hovorí K. Koláriková Kulichová.

Samozrejmosťou je kvalitné a najmä zelené odpadové hospodárstvo. Separujú drevo, kovy, sklo, plasty, papier, elektroodpady a ďalšie zložky z prebytkov.

 

Úvery pre udržateľných

Povinnosť reportovať svoje ESG hodnoty nadobudnú malé a stredné podniky až v roku 2026. Firmy, ktoré posilňujú trvalo udržateľný rozvoj, však môžu v mnohom získať, napríklad lojálnosť zákazníkov, dodávateľov, či ústretovosť bankových domov.

Vďaka spoločensky zodpovednému podnikaniu získal Hykemont od Slovenskej sporiteľne úver na financovanie investície, ktorá prispeje k ďalšiemu zvýšeniu ESG firmy. Je teda zrejmé, že okrem ekologickejšej výroby majú udržateľné opatrenia aj ekonomický efekt. „Naším primárnym cieľom do budúcnosti je udržateľnosť výroby. Zákazníci sa vždy aktívnejšie zaujímajú o to, ako a kde je produkt vyrobený. A práve ESG môže prispieť zvýšeniu konkurencieschopnosti oproti firmám, ktoré sa o danú oblasť nezaujímajú,“ vysvetľuje K. Koláriková Kulichová.

Pravidlá Európskej únie, správanie trhu a národné legislatívy čoraz viac prihliadajú na udržateľnosť v priemysle a obchode. Aj banky napĺňajú svoje ESG stratégie. Pri každej žiadosti o financovanie je preto pre ne dôležitá udržateľná budúcnosť firiem. Aj Slovenská sporiteľňa myslí na podporu udržateľných inovácií, napríklad zabezpečením výhodnejšieho financovania pre projekty, ako sú solárne panely alebo elektrifikácia vozového parku. Pre spoločnosti, ktoré chcú začať systematickejšie pracovať so stratégiami ESG, je k dispozícii riešenie SmartHead.

Nefinančný reporting ESG prináša pre malé a stredné firmy viacero podnikateľských príležitostí:

  • Šanca prilákať a udržať si zákazníkov, ktorí preferujú firmy a značky s jasným dôrazom na spoločensky zodpovedné podnikanie.
  • Trendy v zamestnávaní ukazujú, že drvivá väčšina zamestnancov preferuje prácu pre firmy s víziou udržateľnosti a inklúzie. Napĺňaním ESG stratégií môžete posilniť svoju pozíciu atraktívneho zamestnávateľa.
  • Aj banky sú firmy, ktoré napĺňajú svoje ciele udržateľného rozvoja. Vaša vízia udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti vám tak môže uľahčiť cestu k výhodnému financovaniu zelených projektov. 

Pre udržateľnosť robíte viac, než si možno myslíte

Prečítajte si e-book o ESG pre malých a stredných podnikateľov a zistite, ako môže udržateľnosť pomôcť aj vášmu podnikaniu.