Využite ESG v prospech vašej značky a zákazníckej vernosti

Princípy udržateľnosti a ESG už nie sú len doménou veľkých firiem. Osvojuje si ich čoraz viac malých a stredných biznisov. Postupné kroky k zlepšeniu majú potenciál posilniť značku, reputáciu a prehĺbiť vzťah so zákazníkmi. 


Výška platu už totiž nie je jediným kritériom rozhodnúť sa pre konkrétny džob, ani cena tovaru či služby nemusí byť rozhodujúca pre zákazníka. Ľudia už nevnímajú firmy len ako nástroje na zisk, ale čoraz viac ako entity, ktoré majú spoločenskú zodpovednosť.

„V priebehu nasledujúcich 10 rokov sa ekonomická sila presunie do rúk mileniálov a Generácie Z. Tieto skupiny už považujú udržateľnosť za kľúčový prvok pri rozhodovaní, pre koho chcú pracovať, od koho chcú nakupovať, s kým chcú spolupracovať a do čoho chcú investovať,“ hovorí Veri Osvald, CEO a spoluzakladateľka platformy SmartHead, ktorá sa zaoberá poradenstvom v oblasti ESG reportingu.

Už teraz platí, že v krajinách EÚ až 86 % zamestnancov považuje za dôležité pracovať pre firmu, ktorá zdieľa ich hodnoty. Podobne 80 % spotrebiteľov je ochotných skôr kupovať u značiek, ktoré sú nositeľmi pozitívnych spoločenských zmien a dokonca si priplatiť za ich tovar a služby až 5 % z ceny.

Spoločensky zodpovedné značky rastú

Mnohé značky nás presviedčajú o svojej spoločenskej zodpovednosti. V každom obchode narazíte na výrobky s označením „udržateľné“, „spoločensky zodpovedné“, „šetrné k životnému prostrediu“. Ale ak firmy naviažu ESG princípy na svoj korporátny imidž a produkty, odráža sa to na ich raste?

Prvé dáta v segmente spotrebného tovaru ukazujú, že áno. Podľa štúdie McKinsey a NielsenIQ rástli ESG aktívne značky za posledný ch päť rokov o 28 %, zatiaľ čo značky bez udržateľného imidžu len o 20 %. Výskum tiež potvrdil, že značky, ktoré zviazali svoj imidž s ESG stratégiou, vykázali vyššiu lojalitu zákazníkov.

ESG ako nevyužitá príležitosť

Ukazuje sa, že naskočiť na vlnu udržateľnosti sa oplatí aj bez smerníc. Oblastí, ako zlepšiť úroveň udržateľnosti, je mnoho. Keď začnete jednoduchými krokmi, pripravíte sa tak na postupný prechod EÚ k povinnosti reportovať ESG aktivity aj u malých a stredných firiem. Môžete sa napríklad sústrediť na ekologické inovácie, dôslednejšie recyklovať, znížiť uhlíkovú stopu obmedzením dopravy či prejsť na zelené technológie.

„Spätná väzba od našich partnerov naznačuje trend, že téma ESG začína byť dôležitá. Zákazníci vnímajú, že aj stavebný materiál môže byť „zelený“ a má pridanú hodnotu,“ konštatuje Jakub Csutora z rodinnej firmy Bitumat SK, ktorá je distribútorom izolačných materiálov.

Na úvod stačí málo, napríklad rovnosť príležitostí

Pojem ESG však nie je len o environmentálnych témach. Váš potenciál sa možno nachádza v zavádzaní rovnosti platov medzi ženami a mužmi, vytvorení príležitostí pre telesne znevýhodnených kolegov, či inkluzívnom postoji vašej spoločnosti k LGBTI+ komunite. Aj takto v praxi môžu vyzerať kroky, ktoré pomôžu naplniť očakávania zákazníkov a upevniť imidž firmy v nových podmienkach.

Poskytovateľka finančných služieb UNIQA má napríklad v sedemčlennom predstavenstve tri ženy a cielene poskytuje zaujímavé príležitosti pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. „Veríme, že napríklad naša podpora diverzity zlepšila strategické myslenie aj rozhodovacie procesy vo firme, čo pozitívne ovplyvňuje aj naše obchodné výsledky. Princípy ESG sú dôležité nie preto, lebo ich ‚musíme‘ dodržiavať, ale preto, lebo nám pomáhajú,“ vysvetľuje Jakub Drobec, riaditeľ pre značku, marketing a komunikáciu UNIQA CZ/SK.

Pre udržateľnosť robíte viac, než si možno myslíte

Prečítajte si e-book o ESG pre malých a stredných podnikateľov a zistite, ako môže udržateľnosť pomôcť aj vášmu podnikaniu.