7 kľúčových bodov, ako začať s ESG

Navigovanie v spleti princípov ESG a ich implementácia do podnikania môže byť náročná úloha, ktorej čelí mnoho malých a stredných podnikov. Pomôžeme vám zjednodušiť prechod do sveta ESG.

1. Zmena pohľadu na udržateľnosť

Zmena mindsetu je kľúčová. ESG nie je len dočasný trend, dôležitý najmä pre korporácie. Práve naopak. ESG je strategická príležitosť na rozvoj podnikania.

Či už ste malá alebo väčšia firma, vďaka zavedeniu ESG princípov môžete získať konkurenčnú výhodu, prilákate a udržíte si top talenty a máte šancu získať lepšie financovanie pre podnikanie.

Možností, ako implementovať ESG vo vašej firme, je viacero:

 • Zlepšením výrobných procesov z hľadiska energetickej efektívnosti môže firma ušetriť peniaze za energie a prevádzkové náklady a znížiť záťaž na životné prostredie.
 • Etické obstarávanie a vyberanie subdodávateľov zlepší reputáciu firmy a priláka nových zákazníkov. Podľa prieskumu Nielsen z roku 2020 je 66 % spotrebiteľov ochotných platiť viac za produkty s udržateľným obalom. 
 • Transparentná komunikácia firmy o udržateľných iniciatívach buduje medzi zákazníkmi dôveru. 

2. Pozrite sa na to, čo už robíte

Aj keď sa ESG stáva v slovenskom prostredí stále bežnejším pojmom, je dôležité uvedomiť si, že princípy udržateľnosti a transparentnosti už mnoho firiem implementuje aj prirodzene.

Preto odporúčame vytvoriť si inventár ESG aktivít, ktorý vám pomôže identifikovať a zdokumentovať vaše existujúce kroky v tejto oblasti.

Môže vás prekvapiť, aké široké spektrum aktivít už realizujete a ako prirodzene sa zapájate do princípov ESG:

 • vypínanie svetiel a elektroniky, keď sa nepoužívajú,
 • používanie šetrných sprchových hlavíc a vodovodných batérií,
 • triedenie odpadu, kompostovanie,
 • podpora využívania verejnej dopravy a ekologických alternatív dopravy medzi zamestnancami,
 • implementácia politík proti diskriminácii a obťažovaniu,
 • spolupráca s miestnymi komunitnými organizáciami.

3. Malé kroky k spoločensky udržateľnému podnikaniu

Dosahovanie veľkých cieľov si vyžaduje trpezlivosť a systematický prístup. Začnite s malými krokmi, ktoré vedú k pozitívnym zmenám. Nie je nutné hneď meniť celý výrobný proces. Postačí, ak sa zameriate na jednu aktivitu a postupne k nej pridáte ďalšie.

Aj drobné úpravy v každodennom fungovaní firmy a v správaní zamestnancov dokážu priniesť pre životné prostredie značné benefity a posilniť jej zodpovedný prístup.

4. Transparentná komunikácia ako kľúčový pilier ESG podnikania

V rámci ESG princípov zohráva transparentná komunikácia kľúčovú úlohu. Umožňuje budovať dôveru medzi vedením, zamestnancami, zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami, podporuje otvorenú a čestnú komunikáciu, ktorá vedie k lepším rozhodnutiam, efektívnejšej spolupráci a silnejšej firemnej kultúre.

Ako začať s transparentnou komunikáciou v oblasti ESG

 • Deklarujte svoj záväzok k transparentnosti a podpore otvorenej komunikácie na všetkých úrovniach firmy.
 • Vytvorte priestor pre dialóg, pýtajte si pravidelne spätnú väzbu.
 • Nebojte sa kritiky a konštruktívnych návrhov.

Firmám sa určite vyplatí byť úprimnými a transparentnými aj vtedy, keď sa im nedarí. 

5. Buďte tím, nie kolegovia

Zamestnanci sú priamou súčasťou prevádzky firmy a poznajú jej silné a slabé stránky. Vďaka tomu sú schopní priniesť inovatívne nápady na zlepšenie environmentálneho a sociálneho vplyvu firmy, ako aj na posilnenie jej riadenia.

Ako zapojiť zamestnancov a zamestnankyne do ESG aktivít

 • Vytvorte ESG tím, ktorého súčasťou budú zamestnanci z rôznych oddelení.
 • Zorganizujte prednášky o ESG, dovoľte svojim ľuďom vzdelávať sa.
 • Pýtajte si spätnú väzbu.
 • Oceňujte nápady a prínosy od personálu.

6. Povedzte ÁNO inováciám v ESG

Inovácie v oblasti ESG nie sú len o tom, aby ste boli „dobrí“. Môžu vám aj pomôcť vybudovať silnejší a odolnejší podnik, ktorý je pripravený na budúce výzvy.

Či už ide o modernizáciu výrobného procesu, elektrifikáciu vozového parku, zavádzanie cirkulárnej ekonomiky alebo rozvoj inkluzívneho pracovného prostredia, sú to inovácie, ktoré môžu prilákať investície. Čoraz viac spotrebiteľov (a aj investorov) totiž hľadá spoločnosti s dobrým ESG hodnotením.

Slovenská sporiteľňa sa zaviazala podporovať udržateľný rozvoj a pomáhať malým a stredným podnikom pri prechode na ESG princípy. Napríklad:

 • EKO úvery, cez ktoré môžete financovať projekty zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie emisií a rozvoj využívania obnoviteľných zdrojov energie,
 • zelené lízingy, určené na elektrifikáciu vozového parku,
 • dotácie a granty: Slovenská sporiteľňa spolupracuje s rôznymi štátnymi a súkromnými inštitúciami na ponúkaní dotácií a grantov.

7. Priebežne reportujte jednotlivé aktivity

Kľúčovými súčasťami implementácie ESG princípov sú meranie a reportovanie ESG aktivít. Pre mnohých podnikateľov to môže predstavovať byrokratickú záťaž, no vďaka platforme SmartHead to tak nemusí byť.

Inovatívna platforma SmartHead pomáha efektívne a jednoducho sledovať, reportovať a zlepšovať ESG aktivity podnikov. Vďaka nej:

 • máte kľúčové ukazovatele ESG na dosah ruky,
 • máte automatické reporty pre investorov a reguláciu,
 • zdieľate úspechy a inšpirujete sa,
 • optimalizujte ESG a dosiahnete udržateľný rast.

Pre udržateľnosť robíte viac, než si možno myslíte

Prečítajte si e-book o ESG pre malých a stredných podnikateľov a zistite, ako môže udržateľnosť pomôcť aj vášmu podnikaniu.