Cash Pooling – Automatické riadenie likvidity

Automatická služba, ktorá zabezpečí, že zostatky na všetkých účtoch sa koncentrujú na váš hlavný účet

  • výsledkom sú optimalizované úroky a náklady, možnosť zdieľania voľných zdrojov v rámci vnútropodnikových pôžičiek
  • redukcia úrokových nákladov a zvýšenie úrokových príjmov
  • optimalizácia využitia podnikových zdrojov v rámci skupiny

Výhody Automatického riadenia likvidity

  • zlepšenie a centralizácia riadenia finančných tokov a operácií Treasury
  • úspora úrokových nákladov
  • racionalizácia využitia interných a externých zdrojov financovania
  • domáce aj cezhraničné riešenie