Cash Pooling – Automatické riadenie likvidity

Automatická služba, ktorá zabezpečí, že zostatky na všetkých účtoch sa koncentrujú na váš hlavný účet

  • výsledkom sú optimalizované úroky a náklady, možnosť zdieľania voľných zdrojov v rámci vnútropodnikových pôžičiek
  • redukcia úrokových nákladov a zvýšenie úrokových príjmov
  • optimalizácia využitia podnikových zdrojov v rámci skupiny

Výhody Automatického riadenia likvidity