Limity na bezpečnostné predmety

Maximálne limity stanovené bankou (v EUR)