Limity na bezpečnostné predmety

Maximálny limit na bezpečnostné predmety je maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité pri zadávaní pokynov klienta doručovaných banke prostredníctvom elektronických služieb, použitím daných bezpečnostných predmetov a ktoré určuje banka týmto zverejnením. Majiteľ účtu je oprávnený v zmluve alebo žiadosti o poskytnutie elektronických služieb určiť aj nižšie limity pre jednotlivé oprávnené osoby k jednotlivým bezpečnostným predmetom.

Denný limit – maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré môže klient použiť pri zadávaní pokynov z účtu, použitím daného bezpečnostného predmetu, v priebehu jedného dňa.

Maximálne limity stanovené bankou (v EUR)

BEZPEČNOSTNÝ PREDMET DENNÝ LIMIT
Elektronický osobný kľúč 999 999 999 999,-
SMS kľúč 170 000,-
×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť