Čo robíme pre vašu bezpečnosť

Používame účinné technológie

Naše bankové systémy sú pred externými hrozbami a možnými rizikami chránené účinnými bezpečnostnými technológiami.

Šifrujeme údaje

Komunikačný kanál medzi bankou a klientom je zabezpečený šifrovaním a to aj v prípade prenosu údajov medzi vaším mobilným zariadením a našimi systémami.

Kvalitne overujeme

Vďaka technológii kvalitného overenia je zabezpečené, že sa k vášmu účtu dostane len oprávnená osoba. Prístup na účet však neochránime, ak svoje prihlasovacie údaje, PIN kódy a  údaje z bezpečnostných predmetov poskytnete inej osobe alebo v prípade odchytenia prístupových údajov škodlivým kódom (malvér) nainštalovaným v mobilnom zariadení. 

Automaticky vás odhlásime

Ak sa zabudnete odhlásiť z internetbankingu alebo spojenie medzi vaším počítačom a bankou nebude určitý čas aktívne, automaticky vás odhlásime.

Naše systémy zabezpečujeme

Naši skúsení bankoví bezpečnostní odborníci pravidelne vyhodnocujú informácie zo systémov, aby eliminovali riziká a odstránili potenciálne hrozby a riešili prípadné problémy.

Upozorňujeme vás na pohyby na účte

Aby ste mali svoje peniaze stále pod kontrolou, posielame vám informácie o pohybe na účte prostredníctvom SMS správ alebo e-mailových notifikácií.

Bezpečne vám doručíme elektronické výpisy z účtu

Ponúkame vám adekvátnu náhradu papierového výpisu. Aktivujte si elektronické
výpisy z účtu cez internetbanking či Klientske centrum, čím získate bezpečné doručovanie elektronických výpisov vami zvoleným spôsobom (internetbanking, e-mail či SMS).