Zjednodušujeme život
agropodnikateľom

Zjednodušujeme život
agropodnikateľom

Agrosektor považujeme za strategické odvetvie slovenskej ekonomiky. Jedným z našich cieľov je aktívne rozširovanie spolupráce s agropodnikateľmi. Dôkazom toho je spojenie našich aktivít s lízingovou spoločnosťou S Slovensko špecializujúcej sa na financovanie agrosektora.

Agropodnikateľom ponúkame nasledovné možnosti ako realizovať podnikateľské zámery v jednotlivých oblastiach, podľa ich špecifických požiadaviek a potrieb.