Agropodnikateľ


S Slovensko sa stalo súčasťou Slovenskej sporiteľne

Stávame sa tak významným hráčom v agrosektore – lídrom vo financovaní poľnohospodárskych strojov a zariadení.

Agropodnikateľ


S Slovensko sa stalo súčasťou Slovenskej sporiteľne

Stávame sa tak významným hráčom v agrosektore – lídrom vo financovaní poľnohospodárskych strojov a zariadení.