Pozor na podvodné e-maily
a falošné stránky


Pozor
na podvodné e-maily
a falošné stránky

Pozor na podvodné e-maily s mTokenom

V týchto dňoch by sme vás radi poprosili o zvýšenú obozretnosť, ak vám príde e-mail, ktorý vyzerá ako od Slovenskej sporiteľne, a žiada od vás obnoviť si prístup k mTokenu alebo do Georgea kliknutím na odkaz v správe. Podvodný odkaz môže vyzerať takto: hXXps://george-slsp.digitalferry.com/slsp/

Banka od vás nikdy nežiada registráciu zariadenia ani jej obnovenie cez e-mail. V takomto e-maile na nič neklikajte a ani následne nikam nevpisujte svoje prihlasovacie údaje. Ak ste sa na podozrivej stránke ocitli, hneď ju opustite.

Ak ste svoje údaje už niekam vyplnili alebo ste na svojom účte spozorovali podozrivé transakcie, okamžite kontaktujte naše Klientske centrum.

Upozorňujeme vás na podvodné e-maily, ktorými sa podvodníci snažia získať prístupové heslá k elektronickému bankovníctvu našich klientov.

Prosíme vás o obozretnosť, neklikajte na podozrivé e-maily, nezadávajte údaje a SMS kódy!

Typov e-mailov je viacero, odosielateľ sa tiež môže meniť. Väčšinou má názov „SK Sporitelna“ a samotný e-mail „SKsporitelna@xxx“, pričom xxx ako adresa domény sa mení.

Objavila sa aj phishingová stránka: hxxps://slsp-sk.com/ – keď si všimnete, že sa na tejto stránke nachádzate, okamžite ju opustite.

Všetky pokusy o podvod banka aktívne preveruje, a ak zistí podozrivé aktivity, podniká kroky na zabránenie vzniku škody.

Príklad podvodného e-mailu

Ako sa brániť:

  • Nevypĺňajte žiadne údaje o platobnej karte ani nezadávajte žiadne SMS kódy na odblokovanie účtu a pod. Naša banka nikdy nepožaduje informácie o účtoch, telefónnych číslach, prihlasovacích údajoch, kódoch do služieb elektronického bankovníctva alebo o platobných kartách.
  • Neklikajte na linky v e-mailoch, ktorým nedôverujete alebo ich nepoznáte. Prihlasujte sa len z oficiálnej stránky banky, resp. priamo cez adresu https://george.slsp.sk.
  • Vždy si skontrolujte, či má stránka v adresnom riadku symbol zabezpečenia – ikona zámky a protokol https, ako aj adresu. Kliknutím na zámku si zobrazíte bezpečnostný certifikát s informáciami, pre koho je vydaný. Ak sa tam nachádza login.slsp.sk, ste sa na správnej adrese. V prípade, že ikona zámky chýba alebo je certifikát je vydaný pre inú adresu, neprihlasujte sa. Nachádzate sa na falošnej stránke. Nevpisujte a nezadávajte žiadne údaje.
  • V prípade pochybností nevpisujte na stránke žiadne svoje údaje ako sú prihlasovacie meno a heslo.
  • V prípade vyplnenia údajov kontaktujte Klientske centrum. Útočníci môžu zneužiť vaše prihlasovacie meno a heslo do Internetbankingu na vykonanie transakcií.
  • Ak zistíte na účte podozrivé transakcie, okamžite sa skontaktujte s bankou cez Klientske centrum – 0850 111 888 (zo zahraničia +421 2 58 26 81 11), 0915 111 888 (zo zahraničia +421 915 111 888), 0910 111 888 (zo zahraničia +421 910 111 888).