Otváracie hodiny pobočiek Slovenskej sporiteľne na konci roka

Informácie o dočasne zatvorených pobočkách nájdete tu.

Platobný styk

Radi by sme vás informovali o fungovaní platobného styku a bankomatov na prelome rokov 2020 a 2021. Ak máte záujem, aby boli vaše platobné príkazy vykonané v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej SLSP) ešte v roku 2020, prosíme vás, aby ste sa riadili nižšie uvedenými informáciami:

Domáci platobný styk

V stredu 30. decembra 2020 SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) s dátumom splatnosti 30. decembra 2020 v zverejnených lehotách* a vykonáva ich takto:

 • Vnútrobankové prevody budú vykonané 30. decembra 2020.
 • Štandardné medzibankové prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 31. decembra 2020.
 • Urgentné prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 30. decembra 2020.

V štvrtok 31. decembra 2020 SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) s dátumom splatnosti 31. decembra 2020 maximálne do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • Vnútrobankové prevody budú vykonané 31. decembra 2020.
 • Štandardné medzibankové prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 4. januára 2021.
 • Urgentné prevody budú zaslané do NBS ešte v ten istý deň 31. decembra 2020.

SLSP neprijíma vo svojich pobočkách, prostredníctvom elektronického bankovníctva a bankomatov žiadne pokyny klientov na vykonanie domácich platobných operácií s dátumom splatnosti 1. januára 2021.

Ďalšie platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) bude možné zadať až v sobotu 2. januára 2021.

SEPA INKASO

SEPA inkaso bez ohľadu na inkasnú schému a sekvenciu inkasa je potrebné, vzhľadom na požadovaný dátum splatnosti inkasa, doručiť cez elektronický kanál v týchto lehotách:

V prípade SEPA inkás doručených s požadovaným dátumom splatnosti 1. januára 2021, SLSP upraví ich splatnosť na najbližší Obchodný deň,
t. j. 4. januára 2021.

Splátky na kreditné karty

V štvrtok 31. decembra 2020 SLSP prijíma hotovostné vklady a platobné príkazy na úhradu (vo svojich pobočkách alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva) s dátumom splatnosti 31. decembra 2020 maximálne do 12.00 h.

Posledné splátky úveru z kreditných kariet v SLSP prijaté z clearingu do 17.00 h budú zúčtované 31. decembra 2020.

Bankomaty Slovenskej sporiteľne

Výbery hotovosti v bankomatoch realizované:

 • v stredu 30. decembra 2020 budú zúčtované z účtov klientov 31. decembra 2020,
 • v štvrtok 31. decembra 2020 budú zúčtované z účtov klientov do účtovného dňa 1. januára 2021.

Vklady hotovosti cez bankomaty počas 31. decembra 2020 SLSP prijíma maximálne do 16.30 h. Ďalšie vklady hotovosti cez bankomat bude možné vykonať až 1. januára 2021.

V štvrtok 31. decembra 2020 SLSP prijíma prostredníctvom bankomatov SLSP platobné príkazy na úhradu s dátumom splatnosti 31. decembra 2020 maximálne do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • v prospech účtov v SLSP budú vykonané 31. decembra 2020,
 • v prospech účtov v iných bankách na území SR, vrátane platieb do Prvej stavebnej sporiteľne, budú zúčtované na ťarchu účtu platiteľa 31. decembra 2020 a zaslané do NBS do klíringového dňa 4. januára 2021,
 • na úhradu splátky z kreditnej karty budú vykonané 31. decembra 2020.

Cezhraničný platobný styk

Cezhraničné prevody – odoslané

V utorok 29. decembra 2020 SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 29. decembra 2020 v zverejnených lehotách*** a vykonáva ich takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2020,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 30. decembra 2020,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 29. decembra 2020.

V stredu 30. decembra 2020 SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 30. decembra 2020 v zverejnených lehotách*** a vykonáva ich takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 4. januára 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2020,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 30. decembra 2020.

V štvrtok 31. decembra 2020 SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 31. decembra 2020 v zverejnených lehotách***, maximálne však do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 5. januára 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 4. januára 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2020.

SLSP neprijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva žiadne pokyny klientov na vykonanie cezhraničných platobných operácií s dátumom splatnosti 1. januára 2021.

Ak máte záujem previesť finančné prostriedky do zahraničia tak, aby boli v prospech účtu banky príjemcu pripísané ešte v roku 2020, je potrebné doručiť SLSP platobné príkazy na cezhraničný prevod najneskôr v týchto termínoch:

D – deň splatnosti platobného príkazu

Platobné príkazy na cezhraničný prevod v mene AUD, CNY, HKD, JPY, RUB, v ktorých SLSP nevykonáva Urgentné prevody, je potrebné doručiť SLSP najneskôr v utorok 29. decembra 2020 do 15.00 h ako štandardný prevod.

Cezhraničné prevody – došlé

Platobné príkazy prijaté SLSP do 31. decembra 2020 s valutou** 31. decembra 2020

 • do 16.30 h budú pripísané na účet príjemcu v SLSP 31. decembra 2020,
 • po 16.30 h budú pripísané na účet príjemcu v SLSP 4. januára 2021.

*/nájdete ich na www.slsp.sk v časti zmluvné podmienky, podmienky vykonávania platobných služieb SLSP, príloha č. 2

** Valuta = deň pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu banky príjemcu

***/nájdete ich na www.slsp.sk v časti zmluvné podmienky, podmienky vykonávania platobných služieb SLSP, príloha č. 4