Platobný styk a otváracie hodiny
pobočiek na konci roka
Platobný styk a otváracie hodiny pobočiek na konci roka

Otváracie hodiny pobočiek

Informácie o dočasne zatvorených pobočkách nájdete tu.

Platobný styk

Radi by sme vás informovali o fungovaní platobného styku a bankomatov na prelome rokov 2021 a 2022. Ak máte záujem, aby boli vaše platobné príkazy vykonané v Slovenskej sporiteľni, a.s. (ďalej SLSP) ešte v roku 2021, prosíme vás, aby ste sa riadili nižšie uvedenými informáciami.

Domáci platobný styk

Dňa 30. decembra 2021 (štvrtok) SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) s dátumom splatnosti 30. decembra 2021 v zverejnených lehotách* a vykonáva ich takto:

 • vnútrobankové prevody budú vykonané dňa 30. decembra 2021,
 • štandardné medzibankové prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 31. decembra 2021,
 • urgentné prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 30. decembra 2021.

Dňa 31. decembra 2021 (piatok) SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) s dátumom splatnosti 31. decembra 2021 maximálne do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • vnútrobankové prevody budú vykonané dňa 31. decembra 2021,
 • štandardné medzibankové prevody budú zaslané do NBS do klíringového dňa 3. januára 2022,
 • urgentné prevody budú zaslané do NBS ešte v ten istý deň 31. decembra 2021.

SLSP neprijíma vo svojich pobočkách, prostredníctvom elektronického bankovníctva a bankomatov žiadne pokyny klientov na vykonanie domácich platobných operácií s dátumom splatnosti 1. januára 2022.

Ďalšie platobné príkazy na úhradu (jednorazové, trvalé a hromadné) bude možné zadať s najskorším dátumom splatnosti 2. januára 2022 (nedeľa).

SEPA inkaso

Platobné príkazy na SEPA inkaso bez ohľadu na inkasnú schému a sekvenciu inkasa je potrebné, vzhľadom na požadovaný dátum splatnosti inkasa, doručiť cez elektronické bankovníctvo v týchto lehotách:

V prípade platobných príkazov na SEPA inkaso doručených s požadovaným dátumom splatnosti 1. januára 2022, SLSP upraví ich splatnosť na najbližší Obchodný deň, t. j.  3. januára 2022.

Splátky na kreditné karty

Dňa 31. decembra 2021 (piatok) SLSP prijíma hotovostné vklady a platobné príkazy na úhradu (vo svojich pobočkách alebo prostredníctvom elektronického bankovníctva) s dátumom splatnosti 31. decembra 2021 maximálne do 12.00 h

Posledné splátky úveru z kreditných kariet v SLSP prijaté z clearingu do 17:00 hod. budú zúčtované dňa 31. decembra 2021.

Bankomaty SLSP

Výbery hotovosti v bankomatoch realizované:

 • dňa 30. decembra 2021 budú zúčtované z účtov klientov dňa 31. decembra 2021,
 • dňa 31. decembra 2021 budú zúčtované z účtov klientov do účtovného dňa 1. januára 2022.

SLSP prijíma vklady hotovosti vykonané cez bankomaty SLSP dňa 31. decembra 2021 do 16.30 h tohto dňa a v tento deň ich pripisuje v prospech účtov klientov. Ďalšie vklady v hotovosti vykonané cez bankomaty SLSP prijíma až dňa 1. januára 2022.

Dňa 31. decembra 2021 (piatok) SLSP prijíma prostredníctvom bankomatov SLSP platobné príkazy na úhradu s dátumom splatnosti 31. decembra 2021 maximálne do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • v prospech účtov v SLSP budú vykonané dňa 31. decembra 2021,
 • v prospech účtov v iných bankách na území SR, vrátane platieb do Prvej stavebnej sporiteľne, budú zúčtované na ťarchu účtu platiteľa 31. decembra 2021 a zaslané do NBS do klíringového dňa 3. januára 2022,
 • na úhradu splátky z kreditnej karty budú vykonané dňa 31. decembra 2021.

Cezhraničný platobný styk

Cezhraničné prevody – odoslané

Dňa 29. decembra 2021 (streda) SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 29. decembra 2021 v zverejnených lehotách*** a vykonáva ich  takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 30. decembra 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 29. decembra 2021.

Dňa 30. decembra 2021 (štvrtok) SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 30. decembra 2021 v zverejnených lehotách*** a vykonáva ich takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 3. januára 2022,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2021,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 30. decembra 2021.

Dňa 31. decembra 2021 (piatok) SLSP prijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva platobné príkazy na cezhraničný prevod s dátumom splatnosti 31. decembra 2021 v zverejnených lehotách***, maximálne však do 12.00 h a vykonáva ich takto:

 • prevody vykonávané s valutou** D+2 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 4. januára 2022,
 • prevody vykonávané s valutou** D+1 budú vykonané v prospech  banky príjemcu s valutou** 3. januára 2022,
 • prevody vykonávané s valutou** D+0 budú vykonané v prospech banky príjemcu s valutou** 31. decembra 2021.

SLSP neprijíma vo svojich pobočkách a prostredníctvom elektronického bankovníctva žiadne pokyny klientov na vykonanie cezhraničných platobných operácií s dátumom splatnosti 1. januára 2022.

Ak máte záujem previesť finančné prostriedky do zahraničia tak, aby boli v prospech účtu banky príjemcu pripísané ešte v roku 2021, je potrebné doručiť SLSP platobné príkazy na cezhraničný prevod najneskôr v týchto termínoch:

D – deň splatnosti platobného príkazu

Platobné príkazy na cezhraničný prevod v mene AUD, CNY, HKD, JPY, RUB, v ktorých SLSP nevykonáva Urgentné prevody, je potrebné doručiť SLSP najneskôr v stredu 29. decembra 2021 do 15:00 hod. ako štandardný prevod.

Cezhraničné prevody – došlé

Platobné príkazy prijaté SLSP do 31. decembra 2021 s valutou** 31. decembra 2021:

 • do 16:30 hod. budú pripísané na účet príjemcu v SLSP 31. decembra 2021,
 • po 16:30 hod. budú pripísané na účet príjemcu v SLSP 3. januára 2022.

* nájdete ich na www.slsp.sk v časti zmluvné podmienky, podmienky vykonávania platobných služieb SLSP, príloha č. 2

** Valuta = deň pripísania finančných prostriedkov v prospech účtu banky príjemcu

*** nájdete ich na www.slsp.sk v časti zmluvné podmienky, podmienky vykonávania platobných služieb SLSP, príloha č. 4