Stovky detí a ich rodičov získalo strechu nad hlavou. Zaslúžilo si to ocenenie Via Bona

Bývanie je kľúčovým faktorom bezpečia, pohody, fyzického a mentálneho zdravia, budúcnosti detí, ich rozvoja a vzdelávania či predpokladom stabilného zamestnania a prosperity. Na Slovensku však dlhodobo trpíme nedostupnosťou bývania predovšetkým pre citlivé cieľové skupiny. Vďaka projektom Slovenskej sporiteľne sa však k bývaniu dostali aj stovky dospelých aj detí, ktorí by štandardne nemali prístup k vlastnému bývaniu. Najväčšia banka získala za pomoc s bývaním ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.
 

Ako Slovenská sporiteľňa pomáha:

  • Spoločnosť Dostupný Domov vlastní byty, ktoré prenajíma aj sociálne znevýhodneným ľuďom. Priemerné nájomné je pre nich o 27 % nižšie ako komerčné nájomné. Spolupracuje so 17 neziskovkami, ktorým pomáha ubytovať ich klientov. Jej cieľom je do roku 2025 poskytnúť bývanie 1000 ľuďom. Projekt realizuje so Slovak Investment Holding.
  • Vďaka projektu DOM.ov si postavilo svojpomocne dom už 31 rodín. Ďalších 42 rodín si ho práve stavia. Ľudia z vylúčených komunít získajú od banky mikropôžičku, pomoc pri výstavbe a aj odborné finančné poradenstvo.

Projekt Dostupný Domov – nájomné byty pre rodiny v kríze

Až 683 ľudí v 355 bytoch za štyri roky. Takéto sú počty tých, ktorí si našli dostupné bývanie cez projekt Dostupný Domov. Veľkou výhodou pre nich je, že priemerné nájomné je vždy nižšie ako komerčné.

Podarilo sa to aj Ľubici, ktorá žila dlhodobo v násilnom vzťahu. Až keď mala jej dcéra Zuzka deväť rokov, odhodlala sa 37-ročná mama na radikálne riešenie. Odišla od manžela a dočasné útočisko našla v azylovom dome. Žiť však takto nemohla dlhodobo. „Keďže azylový dom, v ktorom sa ocitla Ľubica spolupracuje s Dostupným Domovom, ponúkli jej možnosť prenájmu chráneného bytu, kde je nájomné oveľa nižšie ako komerčný štandard,“ vysvetľuje Roman Boda zo spoločnosti Dostupný Domov, ktorý pred štyrmi rokmi založila Slovenská sporiteľňa, Nadácia Slovenskej sporiteľne a Slovak Investment Holding.

Cieľom je poskytovať nájomné bývanie aj ľuďom, ktorí sa ocitnú v núdzi. „Teda obetiam domáceho násilia, ľuďom ohrozeným chudobou a sociálnym vylúčením, zdravotne postihnutým, odchovancom detských domovov, marginalizovaným skupinám, ale napríklad aj ukrajinským utečencom,“ konštatuje Roman Boda.

Vďaka dostupnému bývaniu sa Ľubicina dcéra lepšie adaptovala v novej škole a Ľubica si našla prácu. „Do konca roka plánujeme navýšiť počet bytov na 400, aby sme mohli poskytnúť bývanie ďalším 260 ľuďom,“  dodáva Roman Boda. Ak pôjde všetko podľa plánu, do roka 2030 by takýchto dostupných bytov malo byť okolo 1500.
 

DOM.ov  - svojpomocne stavané domy pre ľudí z vylúčených komunít

Ďalších 154 ľudí z 31 rodín sa nasťahovalo do svojich nových svojpomocne postavených domov vďaka neziskovke Projekt DOM.ov, ktorú založila Slovenská sporiteľňa s neziskovkou Človek v ohrození a Združením pre lepší život na základe pilotného projektu, kde pôsobilo aj občianske združenie ETP Košice.

„Ľudia z vylúčených komunít získajú od banky mikropôžičku, pomoc pri výstavbe a aj odborné finančné poradenstvo. Pretože bývanie patrí medzi základné ľudské potreby. Vďaka nemu sa môžu takýto ľudia vymaniť z generačnej chudoby. A tak zároveň prispieť k prosperite Slovenska,“ konštatuje Rastislav Blažej, ktorý v Slovenskej sporiteľni zatrešuje projekty dostupného bývania.

Vďaka tomuto projektu pred pár mesiacmi skolaudoval svoj nový dom aj Vladimír zo Zborova. Vladimír pracuje v Nemecku v sklade na vysokozdvižnom vozíku. Keď si chcel kúpiť stavebný pozemok v strede obce, dostal zamietavú odpoveď. Pozemok mohol získať iba v osade. Vladimír neváhal ani sekundu, keď dostal ponuku od DOM.ova. Poctivo každý mesiac spláca mikropôžičku po 120 eur. Nie je veľký. Má 56 štvorcových metrov, ale žije v ňom len on so svojou ženou a s dvomi deťmi.

Win win situácia. Pre ľudí aj pre štát

„Bývanie je kľúčovým faktorom bezpečia, pohody, fyzického a mentálneho zdravia, budúcnosti našich detí, ich rozvoja a vzdelávania či predpokladom stabilného zamestnania,“ vysvetľuje Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

V roku 2023 bolo pritom na Slovensku 943 000 ľudí (medziročne toto číslo stúplo o 50 000), ktorí boli ohrození chudobou alebo sociálnym vylúčením. Ide o 17,6 % obyvateľov. Najohrozenejšie sú pritom deti. Jeden zo štyroch mladých obyvateľov Slovenska vyrastá v prostredí, v ktorom s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopný naplniť svoj životný potenciál. Chudoba a sociálne vylúčenie sú, totiž, prudko dedičné.

„Už pred rokmi sme sa aj z týchto dôvodov rozhodli riešiť problematiku dostupného bývania komplexne, nakoľko sme presvedčení, že práve prostredníctvom bývania dokážeme zlepšiť budúcnosť sociálne znevýhodnených ľudí a ich rodín. Súčasne sme si dali verejný záväzok, že do roku 2025 vytvoríme bezpečný domov pre 1000 ľudí v núdzi,“ dodáva Peter Krutil, generálny riaditeľ Slovenskej sporiteľne.

Vďaka neziskovke DOM.ov si stavia svoje nové domy už ďalších 42 rodín a v prípravnej fáze je zapojených ďalších 300 rodín.

Za komplexný prístup k podpore dostupného bývania získala Slovenská sporiteľňa ocenenie Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity. Nadácia Pontis, ktorá cenu vyhlasuje, ocenila snahu banky sprístupniť bývanie cez projekty Dostupný Domov, Projekt DOM.ov či Pomoc ľuďom bez domova. Via Bona je ocenenie spoločenskej zodpovednosti firiem na Slovensku, ktoré udeľuje Nadácia Pontis už 23 rokov.

„Slovenskej sporiteľni sa môže dariť iba tak dobre, ako sa darí ľuďom, firmám a celej krajine. Sme súčasťou životov a komunít vo všetkých regiónoch na Slovensku, preto chceme byť pre všetkých nielen najlepším finančným partnerom, ale aj dobrým susedom,“ dodáva Peter Krutil.