Agentúra Moody’s potvrdila rating dlhodobých vkladov Slovenskej sporiteľne v domácej a cudzej mene na úrovni A2 a rating krátkodobých vkladov v domácej a cudzej mene na úrovni P-1, pričom pri nich ponechala stabilný výhľad.
 

Zároveň potvrdila dlhodobý rating emitenta a rating senior nezabezpečených dlhopisov na úrovni A2 a zmenila výhľad pri týchto ratingoch z negatívneho na stabilný. Moody’s súčasne Slovenskej sporiteľni potvrdila základné kreditné hodnotenie (baa2) a rating rizika protistrany (A1/P-1).

„Potvrdenie ratingu na úrovni A2, čo je aj rating Slovenska, a navyše zlepšenie výhľadu je pre nás ocenením, ktoré si veľmi vážime. Je výsledkom nášho obozretného podnikania a zodpovedného prístupu ku klientom. Zároveň je to výborná správa pre našich klientov, ktorých budeme vedieť ďalej financovať podľa ich potrieb,“  komentuje rozhodnutie agentúry Mária Valachyová, hlavná ekonómka Slovenskej sporiteľne.

Podľa Moody’s základné kreditné hodnotenie odzrkadľuje postavenie banky na domácom trhu ako najväčšej banky s najväčšou základňou klientskych vkladov. Agentúra očakáva, že Slovenská sporiteľňa zostane v prostredí pretrvávajúcej silnej konkurencie aj naďalej zisková. Rating zároveň reflektuje vysokú kvalitu aktív banky.

Rating vkladov A2 a P-1 úzko súvisí s potvrdením kreditného hodnotenia banky a predpokladu vysokej podpory od materskej spoločnosti Erste Group Bank AG. Potvrdenie ratingu odráža aj systémovú dôležitosť banky na Slovensku.