Slovenská sporiteľňa pokračuje vo zvyšovaní úrokov na depozitách. Od 1. júna zarobia klienti viac na termínovaných vkladoch, na sporení a kombinovaných vkladoch, kde najväčšia slovenská banka zvyšuje sadzby o 0,5 % ročne. Pre nové úvery na bývanie sa menia sadzby pri štyroch fixáciách. Jednoročná fixácia bude po novom so sadzbou 4,49 % ročne.

Termínované vklady začala banka opäť úročiť od 1. apríla na 12 a 36-mesačnej viazanosti. Od 1. júna zvyšuje sadzby o ďalšieho pol percenta. „Hlavným dôvodom je situácia na trhu, ktorá nám umožňuje úročiť vklady našich klientov výraznejšie, ako to bolo doteraz. 12-mesačná viazanosť bude po novom atraktívnejšia a pridávame aj novú, 24-mesačnú viazanosť, aby mali klienti väčší výber. Je pravdou, že opäť meníme aj úroky pri úveroch na bývanie. Počet ľudí, ktorí si berú dnes hypotéku je však oproti klientom so sporením či vkladmi podstatne menší. Viac ľudí teda bude benefitovať zo súčasnej zmeny, je ich viac ako 500-tisíc,“ vysvetľuje Juraj Barta, člen Predstavenstva Slovenskej sporiteľne, ktorý je zodpovedný za retailové bankovníctvo.

Ak budú klienti spĺňať podmienky programu Lepšie úroky, získajú na 12 a 24-mesačnej viazanosti 1,5 % ročne a 2 % pri 36-mesačnej viazanosti. Ďalšie pol percento môžu získať klienti, ktorí si zrušia vkladnú knižku a zriadia si nový termínovaný vklad. 

Slovenská sporiteľňa zvyšuje úroky aj na sporení v aktuálnej ponuke. Sadzbou 0,5 % ročne bude úročiť zostatok do 10-tisíc eur, zvyšnú časť sadzbou 0,01 % ročne. Výhodou sporenia je, že klient má peniaze dostupné kedykoľvek a bezpečne uložené na samostatnom účte.

O pol percenta bude vyššia aj sadzba depozitnej časti kombi vkladov. Klienti pri nich vedia získať v prvom roku až 4 % ročne.

Kvôli vývoju na medzibankovom trhu mení Slovenská sporiteľňa od 1. júna aj úrokové sadzby úverov na bývanie. Keďže krivka nákladov je dokonca inverzná – cena za krátke peniaze je vyššia než za dlhodobé peniaze – dorovnáva banka sadzby fixácií. 

Ako sa menia úrokové sadzby úveru na bývanie od Slovenskej sporiteľne (p. a.)

Úrokové sadzby platné od 1. 6. 2023 po zohľadnení zvýhodnenia v rámci programu Výhodný súčet