Späť na Aktuality

Slovenská sporiteľňa pokračuje v kreatívnom koncepte Budúcnosť je vaša podnikateľskou kampaňou. V televíznom spote opätovne rozvíja príbeh otca a syna, tentokrát v prostredí inovatívnej rodinnej firmy. Hlavným posolstvom kampane je podpora inovácií ako dôležitej súčasti úspechu podnikateľov a úspešnej budúcnosti Slovenska. Súčasťou kampane ja aj komunikácia novinky pre podnikateľov, ktorou je otváranie účtov online či komplexná ponuka financovania pre firmy. Navyše, Slovenská sporiteľňa v kampani, vôbec ako prvá banka na Slovensku, predstavuje unikátny program zameraný na podporu a financovanie slovenských startupov. 

Podnikateľská kampaň je súčasťou konceptu Budúcnosť je vaša, ktorá priniesla do mediálneho priestoru silnú tému odlivu mozgov mladých ľudí. Za posledných 15 rokov opustilo Slovensko viac ako 300-tisíc prevažne mladých ľudí a mnohí ďalší o tom uvažujú. Najsilnejším dôvodom na ich návrat zo zahraničia je rodina a následne motivácia pomôcť našej krajine. A presne s týmto insightom pracuje nová kampaň Slovenskej sporiteľne. 

„Príbehom návratu syna zo zahraničia sme inšpirovali k lepšej budúcnosti na Slovensku už v rámci jarnej vlny kampane. Tá dosiahla vynikajúce komunikačné výsledky – v sledovanom období sa stala spontánne najznámejšou kampaňou na bankovom trhu. Navyše priniesla zlepšenie kvalitatívnych parametrov modernosti a optimizmu, ktoré sa spájajú s našou značkou. Začiatok kampane sme podporili digitálnym citylightom na Times Square v New Yorku, čím sme na sociálnych sieťach dosiahli vyše 200 000 organických impresií, a zarezonovala najmä v odborných kruhoch,“ vraví Peter Holík, vedúci marketingovej komunikácie Slovenskej sporiteľne, a dodáva: „V najnovšej kampani konceptu Budúcnosť ja vaša upriamujeme pozornosť na našich podnikateľov a podnikateľky. Veľmi nám na nich záleží, pretože ich úspech je jednou z podmienok úspešnej budúcnosti celej našej krajiny. Prinášame preto unikátny program na ich podporu.“

Reklamnú kampaň vytvorila agentúra Zaraguza a režisérsky sa na nej podieľal Laurence Dunmore. Kampaň bude nasadená vo všetkých media typoch s dôrazom najmä na digitál. Silnú emóciu podporujúcu lokálnosť príbehu opäť dotvára kultová pieseň skupiny Para Našou krajinou. Kampaňový storytelling rozvíja microsite www.buducnostjevasa.sk

KREDITY KAMPANE

Klient: Slovenská sporiteľňa
Kreatívna agentúra: Zaraguza
Creative Directors: Ondrej Kořínek, Martin Ondrušek
Strategist: Pavol Minár, Patrícia Reichová
Art Direction: Martin Ondrušek, Andrej Nemček
Social Media: Martin Rajec, Lucia Peterková, Dominika Turcerová
Copywriters: Karin Hornáčková, Matej Sekerka, Ondrej Kořínek
Graphic Designer: Oliver Boďo
Account Management: Marek Kabát, Ivana Fertáľová, Lucia Moravčíková
Produkcia: Bistro Films
Režisér: Laurence Dunmore
Fotograf: Marek Musil
Hudba: Para
Mediálna agentúra: Wavemaker Slovakia