Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva zodpovedného za retailové bankovníctvo. Stal sa ním Juraj Barta, ktorý počas uplynulých rokov riadil v banke kľúčové digitálne projekty vrátane Georgea, transformácie retailového bankovníctva či inovatívneho využívania dát. Jurajove menovanie do predstavenstva už potvrdila aj Európska centrálna banka. 

„Pokračujeme v našej ceste stať sa najlepším poradcom pre život a podnikanie našich klientov a súčasne digitálnym lídrom na Slovensku. Bude pre mňa cťou a potešením sprevádzať najlepší retailový tím na našom bankovom trhu týmto dobrodružstvom tak, aby sme boli užitoční pre našich klientov, pre banku, pre Slovensko, a aby nás to všetkých bavilo,“ povedal k svojej novej role Juraj Barta.


Juraj sa do predstavenstva presunul z pozície riaditeľa odboru digitálnych a omnikanálových ciest. DNA Slovenskej sporiteľne má Juraj v krvi, v banke pôsobí už skoro 18 rokov. Mal na starosti analýzy trhu, bol hlavným ekonómom banky, neskôr šéfoval marketingu.

Uplynulé roky zodpovedal za vývoj elektronických kanálov a digitálny predaj. Riadil kľúčové projekty digitalizácie (George, nová webová stránka). Mal pod palcom vyhľadávanie nových možností digitálneho predaja služieb i využitia dát. Viedol aktivity digitálnej transformácie v retailovom segmente, ktorých výsledkom bol aj vznik niekoľkých LAB-ov.

Je členom rady pre digitálnu stratégiu v skupine Erste (Erste Group Digital Strategy Board). Absolvoval Univerzitu Komenského v Bratislave so zameraním na fyziku a manažment.

Viac o Jurajových pracovných skúsenostiach nájdete na jeho LinkedIn profile.


Som rád, že riadenie retailu preberá práve Juraj, ktorý je spojený s našou bankou takmer celý svoj profesijný život. Slovenskú sporiteľňu dokonale pozná, má bohaté skúsenosti s digitálnymi a retailovými projektmi a spúšťaním nových inovácií, nevynímajúc tú najvýznamnejšiu, nášho Georgea. Spolu s ostatnými kolegami z predstavenstva sa teším na budúcnosť a ešte intenzívnejšiu spoluprácu,“ povedal Peter Krutil, generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Slovenskej sporiteľne.