Pri príležitosti Dňa matiek vzdáva Nadácia Slovenskej sporiteľne hold materstvu. Na pozadí aktuálnej situácie na Ukrajine prináša hrdinský príbeh matky, ktorá sa napriek náročným podmienkam dokáže s láskou postarať o svoje dieťa. Tento príbeh je ikonickým obrazom lásky matky k svojmu dieťaťu. Najväčšia banka tak venuje svoj mediálny priestor téme pomoci mamám a nasadí televízny spot, ktorým chce poďakovať a vyzdvihnúť ich každodenné hrdinstvá.

Nadácia Slovenskej sporiteľne súčasne prerozdelí sumu 20-tisíc eur medzi päť neziskových organizácii, ktoré rôznymi spôsobmi pomáhajú mamám v núdzi. Podporí občianske združenia JEDEN RODIČ, Návrat, Cesta von, Dobrý Anjel a MyMamy. Tiež prostredníctvom kampane inšpiruje aj ľudí, aby podporili vybranú organizáciu ľubovoľným príspevkom. Viac informácií nájdu ľudia na webe www.pomozmame.sk

„Sme presvedčení, že v dnešnej neľahkej dobe je dôležité pripomenúť si dôležitú úlohu, ktorú mamy plnia v životoch detí a celej spoločnosti. Rozhodli sme sa im preto poďakovať a poukázať na to, aké prekážky musia neraz prekonať vo svojom najnáročnejšom životnom povolaní. Naše ďakujem a podpora patrí všetkým mamám bez rozdielu: slovenským, rómskym, ukrajinským, ale aj náhradným, mamám samoživiteľkám, mamám, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia, či mamám, ktoré bojujú so závažným ochorením – svojím alebo svojho dieťaťa, teda úplne všetkým,“ vysvetľuje Barbara Henterová z Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Emotívny spot ľudia uvidia počas Dňa matiek v televízii a počas celého nasledujúceho týždňa aj v online priestore.

„Nadačnou kampaňou sa snažíme vyzvať k pomoci všetkým mamám bez rozdielu. Láska a pomoc sú silou, ktorá dokáže meniť budúcnosť konkrétnych jednotlivcov a  rodín.  Som nesmierne hrdá, že sa nám podarilo vďaka všetkým tvorcom priniesť práve v tomto čase do verejného priestoru dôležitý odkaz, ktorý sa snaží o scitlivenie spoločnosti a inšpiráciu k spolupatričnosti,“ povedala Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUB-u Slovenskej sporiteľne.

Poslaním Nadácie Slovenskej sporiteľne je v súlade s hodnotami banky prispievať k lepšiemu životu a budúcnosti na Slovensku. Prostredníctvom svojich grantových programov a partnerstiev s neziskovými organizáciami každoročne investuje viac ako 1 milión eur do rozvoja vzdelávania, udržateľnosti, zdravého životného štýlu, sociálnej pomoci, dostupného bývania a občianskej spoločnosti.

Kredity kampane:

Vizitka kampane:

Klient: Slovenská sporiteľňa

Kreatívna agentúra: Zaraguza

Creative Directors: Milan Malý, Ondrej Kořínek

Strategist: Pavol Minár

Art Director: Milan Malý

Copywriter: Ondrej Kořínek

Account Manager: Barbora Javorová

Account Director: Marek Kabát

Produkcia: Hitchhiker Films

Režisér: Paulína Mačáková

Fotograf: Šymon Kliman

Mediálna agentúra: Wavemaker