Ceny domov a bytov v úvode tohto roka pokračovali v nastavenom trende, keď už piaty štvrťrok za sebou dosiahli medziročný rast viac než 20%, hoci jemne nižší než v predchádzajúcom kvartáli. V prvých mesiacoch roka sme už mohli pozorovať signály smerujúce k postupnému sprísňovaniu menovej politiky, a teda aj k rastu sadzieb na úverových produktoch. Toto prinieslo impulz pre určitú časť obyvateľstva a viedlo k snahe „ešte využiť“ výhodnejšie podmienky na úveroch, čím sa záujem o nové bývanie ešte zvýšil. Odhadnúť ďalší vývoj cien je však náročné vzhľadom na niekoľko navzájom protichodne pôsobiacich faktorov. Rast cien sa netýka iba bývania, ale oveľa širšej skupiny tovarov a služieb, čo potvrdzuje aj dnes zverejnený rýchly odhad inflácie (HICP) od Eurostatu, ktorá sa v máji v medziročnom porovnaní priblížila k 12%. Napriek rastúcim cenám či iným problémom v ekonomikách však podniky nestrácajú entuziazmus, keď ekonomický sentiment na Slovensku v máji výrazne vzrástol.

Ponukové ceny nehnuteľností (domov a bytov) dosiahli v 1. štvrťroku 2022 medziročný rast na úrovni 23,3%, čím sa viac než 20%-tný rast ukázal už piaty štvrťrok za sebou. Medzikvartálne ceny vzrástli o 8,5%. Priemerná cena za meter štvorcový tak na Slovensku vzrástla na 2510 €. Tradične najvyššie hodnoty môžeme pozorovať v bratislavskom kraji, kde ceny už prekročili hranicu troch tisíc (3230€/m2), nasleduje košický kraj (2244€) a žilinský kraj (1828€). Takmer vo všetkých krajoch bolo medziročné zvýšenie cien viac než 20% (s výnimkou nitrianskeho na úrovni 18%), pričom najvýraznejšie ceny vzrástli v spomínanom košickom kraji (+34%).

Ceny nehnuteľností tak síce zjemnili medziročný rast, avšak stále dosahujú vysoké dvojciferné tempo. Predpokladáme, že v úvode roka sa na trhu prejavil aj silný dopyt vyplývajúci z očakávaného rastu úrokových sadzieb na hypotékach, čo motivovalo časť ľudí k nákupu nehnuteľností a prinieslo na trh krátkodobý impulz. Ceny stavebných materiálov zaznamenávajú nárast už dlhšie obdobie, je možné, že v niektorých novostavbách sa už prejavila aj táto skutočnosť, avšak môžeme očakávať, že naplno sa tento efekt prejaví až v najbližších kvartáloch, keďže dokončenie realitných projektov a ich uvedenie na trh istý čas trvá.

Stále platí, že na trhu pozorujeme protichodné sily – na jednej strane je rast dopytu povzbudený dlhodobým nedostatkom bytov či domov, dobiehaním uvoľnenej politiky ECB a nedostatkom nájomného bývania, čomu ešte napomáha rast cien vstupov; na strane druhej očakávame utlmenie dopytu práve po sprísnení menovej politiky a nárastu sadzieb, ako aj vplyvom samotných vysokých cien, ktoré určitú časť dopytu utlmia. Konečný vplyv na ceny bude závisieť od toho, ktoré faktory prevážia, predpokladáme však, že nárast cien sa zmierni či dôjde k miernej korekcii. Prudký prepad cien je v súčasnosti menej pravdepodobným scenárom.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Rýchly odhad inflácie za máj v metodike HICP skončil tesne nad naše očakávania na úrovni 11,8%. Výraznejší než očakávaný nárast dosiahli najmä potraviny a niektoré druhy tovarov, zatiaľ čo nárast cien v službách bol jemne slabší než sme predpokladali. Do nasledujúcich mesiacov čakáme ešte jemné nárasty inflácie s postupným klesaním približne od konca leta. Táto predikcia však v sebe skrýva niekoľko predpokladov, predovšetkým určité upokojenie trhov v druhej polovici tohto roka, čím by mohli poľaviť inflačné tlaky prichádzajúce z komodít. Práve tie sú hlavným spúšťačom širších tlakov na rast cien, a to predovšetkým tie potravinové a energetické. Ešte viac než ekonomické faktory tu teda zohráva rolu geopolitika, a teda či/akým spôsobom príde k preprave obilnín z Ukrajiny a akým spôsobom zvládnu členské krajiny EÚ zabezpečiť alternatíve dodávky ropy či plynu z iných krajín.

Ceny priemyselných výrobcov v tuzemsku medziročne dosiahli nárast o takmer 49%. Najvyšší rast bol zaznamenaný v odvetví dodávky elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu, kde ceny dosiahli dvojnásobok minuloročnej úrovne; nasleduje odvetvie koksu a rafinovaných ropných produktov (+90% medziročne). Tempo rastu cien akcelerovalo aj v cenách poľnohospodárskych výrobkov, najmä rastlinných, kde medziročný rast dosiahol necelých 50%, ako stavebných materiálov (+30% r/r). Ide teda najmä o odvetvia spojené s komoditami – či už potravinovými alebo energetickými, pričom vyššie nárasty v cenách boli zaznamenané aj v iných odvetviach s vyššou spotrebou energií, napríklad výroba a spracovanie kovov či chemikálií. Vývoj v jednotlivých segmentoch hospodárstva bol tak do značnej miery ovplyvnený expozíciou voči spomenutým komoditám.

Index ekonomického sentimentu v máji dosiahol najvyššiu úroveň od novembra 2007 vďaka výrazne vyššiemu optimizmu podnikateľov. K zlepšeniu došlo už tretí mesiac po sebe. V priemysle naďalej ostávajú podnikatelia optimistickí ohľadom budúceho vývoja produkcie či zamestnanosti, ale aj objednávok. Naopak skôr negatívne je hodnotený súčasný trend produkcie. Podnikatelia v službách sú optimistickejší ohľadom očakávaného dopytu či budúceho počtu zamestnancov. Negatívne očakávania sa zmierňujú aj v stavebníctve. Naopak k poklesu sentimentu došlo v maloobchode či u spotrebiteľov. Vo všetkých sledovaných segmentoch sa stále predpokladá rast cien produkcie.