Renomovaný britský magazín The Banker v spolupráci s magazínom PWM ocenili Erste Private Banking  ako „Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku". Najväčšia slovenská banka si tak odniesla ďalšiu prestížnu cenu za svoje služby. Ocenené bolo aj privátne bankovníctvo v Rakúsku, navyše skupina Erste Group Bank AG dostala cenu za najlepšie privátne bankovníctvo v strednej a východnej Európe a to už deviaty rok po sebe.

„Našou víziou je byť lídrom v kvalite poskytovaných služieb privátneho bankovníctva s najväčším podielom na slovenskom bankovom trhu. Uplynulý rok potvrdil, že sme na správnej ceste. Dynamicky rastieme nielen v počte klientov, ale aj v objeme spravovaných aktív, ktorý vlani prekročil hranicu jednej miliardy eur. Tiež napredujeme v kvalite servisu klientom, výrazne sme zdigitalizovali naše služby a priniesli sme investičné riešenia s renomovanými partnermi z celého sveta. Sme súčasťou silnej medzinárodnej skupiny Erste a som rád, že naše úspechy si všimli aj odborníci z prestížneho magazínu The Banker v spolupráci s magazínom PWM,“ povedal Peter Augustín, riaditeľ odboru Treasury a investície Slovenskej sporiteľne, ktorý je tiež zodpovedný za Erste Private Banking.

Porota zložená z popredných odborníkov hodnotila prihlášky viac ako 120 privátnych bánk z 50 krajín. Výkonnosť sa porovnávala prostredníctvom ukazovateľov v oblastiach správy portfólia, alokácie aktív, riadenia rizík, rozmanitosti, stratégií rastu, služieb zákazníkom, udržateľného a spoločensky prospešného investovania, obchodných modelov, plánovania nástupníctva, filantropických služieb, udržania zamestnancov, vzdelávania a odbornej prípravy bankárov, opatrení na zabezpečenie kontinuity činností v reakcii na krízu a v neposlednom rade inovácií.

Magazín The Banker, ktorý vydáva skupina Financial Times Group so sídlom v Londýne, je mesačník určený pre odvetvie bankovníctva. Ocenenia a hodnotenia, ktoré udeľuje The Banker, sú v prostredí medzinárodného bankovníctva uznávané ako známka kvality. Odborný magazín PWM Professional Wealth Management, ktorý je rovnako súčasťou skupiny Financial Times Group, je venovaný analýze riešení správy majetku pre solventných privátnych klientov a najmä podnikateľské rodiny.

Spoľahlivý partner pre financie

Službu Erste Private Banking na Slovensku poskytuje Slovenská sporiteľňa, najväčšia univerzálna komerčná banka s najväčšou obchodnou sieťou a viac ako 2,1 mil. klientov. Jej tradícia siaha až do roku 1825, má silné kapitálové zázemie a dlhodobo dosahuje výborné hospodárske výsledky, čo dokazujú významne ocenenia od viacerých renomovaných magazínov. Od roku 2001 je členom Erste Group, jednej z najväčších a najvýznamnejších stredoeurópskych bankových skupín.

Erste Private Banking je popredný správca aktív v strednej a vo východnej Európe a najväčší svojho druhu v Rakúsku. Špecializuje sa na privátnych klientov, poskytuje medzinárodné privátne bankovníctvo, riadenie investícií a maklérske služby. Pôsobí v 6 krajinách, spravuje aktíva 16 000 klientom privátneho bankovníctva v celkovom objeme 17 miliárd eur.