Renomovaný britský magazín The Banker v spolupráci s magazínom PWM ocenili Erste Private Banking  ako „Najlepšie privátne bankovníctvo na Slovensku". Najväčšia slovenská banka si tak odniesla ďalšiu prestížnu cenu za svoje služby. Ocenené bolo aj privátne bankovníctvo v Rakúsku, navyše skupina Erste Group Bank AG dostala cenu za najlepšie privátne bankovníctvo v strednej a východnej Európe a to už deviaty rok po sebe.

„Našou víziou je byť lídrom v kvalite poskytovaných služieb privátneho bankovníctva s najväčším podielom na slovenskom bankovom trhu. Uplynulý rok potvrdil, že sme na správnej ceste. Dynamicky rastieme nielen v počte klientov, ale aj v objeme spravovaných aktív, ktorý vlani prekročil hranicu jednej miliardy eur. Tiež napredujeme v kvalite servisu klientom, výrazne sme zdigitalizovali naše služby a priniesli sme investičné riešenia s renomovanými partnermi z celého sveta. Sme súčasťou silnej medzinárodnej skupiny Erste a som rád, že naše úspechy si všimli aj odborníci z prestížneho magazínu The Banker v spolupráci s magazínom PWM,“ povedal Peter Augustín, riaditeľ odboru Treasury a investície Slovenskej sporiteľne, ktorý je tiež zodpovedný za Erste Private Banking.

Spoľahlivý partner pre financie

Službu Erste Private Banking na Slovensku poskytuje Slovenská sporiteľňa, najväčšia univerzálna komerčná banka s najväčšou obchodnou sieťou a viac ako 2,1 mil. klientov. Jej tradícia siaha až do roku 1825, má silné kapitálové zázemie a dlhodobo dosahuje výborné hospodárske výsledky, čo dokazujú významne ocenenia od viacerých renomovaných magazínov. Od roku 2001 je členom Erste Group, jednej z najväčších a najvýznamnejších stredoeurópskych bankových skupín.

Erste Private Banking je popredný správca aktív v strednej a vo východnej Európe a najväčší svojho druhu v Rakúsku. Špecializuje sa na privátnych klientov, poskytuje medzinárodné privátne bankovníctvo, riadenie investícií a maklérske služby. Pôsobí v 6 krajinách, spravuje aktíva 16 000 klientom privátneho bankovníctva v celkovom objeme 17 miliárd eur.