Podľa očakávaní priniesli novembrové a decembrové dáta za platby našich klientov pozitívnu správu pre internetových obchodníkov, keď pokorili rekord v počte aj objeme. Prvýkrát presiahol mesačný počet platieb našich klientov v e-shopoch hranicu jedného milióna v sume viac než 100 miliónov EUR, čomu pomohla najmä pandemická situácia. Tá obmedzila aj predvianočnú nákupnú turistiku do všetkých okolitých krajín. 

Internetové obchody získavali na význame už v čase nástupu pandémie od začiatku roka 2020. Ich obľúbenosť u spotrebiteľov odvtedy výrazne vzrástla. Hlavnou príčinou je pandemická situácia, kde úrady v snahe znížiť mobilitu obmedzujú kamenné prevádzky a spotrebitelia tak hľadajú iné spôsoby nakupovania. V posledných mesiacoch sa reštrikcie čoraz viac vzťahujú iba na nezaočkovaných, čo pri nízkej miere zaočkovanosti opäť nahráva internetovým obchodníkom. Tí si počas pandémie prešli náročnú cestu, v ktorej ich čakalo zvládnutie náporu objednávok, prijímanie nových zamestnancov či zefektívňovanie procesov. Vo výsledku tak zažívame intuitívnejšie nakupovanie s krátkou dodacou lehotou a procesmi prispôsobenými potrebám zákazníkov.

Prvý tohtoročný rekord v objeme platieb v internetových obchodoch bol prelomený v marci minulého roka, opäť v dôsledku pandemickej situácie, keď bol objem zaplatených peňazí v internetových obchodoch o tri štvrtiny vyšší než v marci 2020 a dokonca viac než trojnásobný oproti marcu 2019. Zlepšenie pandemickej situácie v letnom období prinieslo aj uvoľnenie opatrení a spotrebitelia sa tak vrátili vo väčšej miere aj do kamenných prevádzok, v dôsledku čoho objem platieb v e-shopoch niekoľko mesiacov klesal. Aj vtedy však dosahoval asi 1,5-násobok objemu platieb spred pandémie, čo svedčí o tom, že mnoho Slovákov si vyskúšalo nakupovanie cez internet po prvýkrát práve počas pandémie a tento spôsob nakupovania v určitých situáciách využívali aj naďalej. Úsilie eshopov sa tak vyplatilo.

V septembri a októbri už môžeme pozorovať tradičný nástup predvianočných nákupov, ktorý bol ešte znásobený zavedením lockdownu. Aj z týchto príčin dosiahli internetové nákupy v čase pandémie rekordné hodnoty – vôbec po prvýkrát presiahol počet mesačných platieb v eshopoch jeden milión a po prvýkrát sme zaznamenali mesačný objem nákupov viac než 100 miliónov EUR. Profitovali z toho však najmä zahraniční predajcovia, keďže z každých 100 EUR zaplatených v internetových obchodoch putovalo 57 EUR do zahraničia. Za celý rok 2021 zaplatili Slováci v e-shopoch takmer dvojnásobný objem než v roku 2019.

Platby kartou na predajniach potvrdzujú predpoklady, že Slováci ostávali častejšie nakupovať či dovolenkovať doma. Počas celého roka bol objem platieb v slovenských obchodoch vyšší než v predkrízovom roku 2019, zároveň bol objem platieb v zahraničí počas celého roka výrazne nižší. Lepšia pandemická situácia a širšie možnosti vycestovania spôsobili, že objem platieb v zahraničí sa v letných mesiacoch priblížil k predkrízovému roku, no jeho objemy nedosiahol.

Ako sme spomínali vyššie, vianočné obdobie bolo poznačené zhoršenou pandemickou situáciou nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách. Aj preto Slováci buď volili nákup vianočných darčekov cez internet alebo nakupovali na Slovensku počas obdobia uvoľnenejších opatrení. Zahraničná nákupná turistika bola síce silnejšia než v roku 2020, no zďaleka nedosahovala predkrízové hodnoty. Najvýraznejší pokles oproti decembru 2019 sme zaznamenali v objeme aj počte platieb v Rakúsku (približne o tretinu), nasleduje Česko s asi štvrtinovým poklesom a Poľsko, kde sme zaplatili o približne 10% menej. Naopak, objem platieb bol v decembri výrazne vyšší na Slovensku, a to až o pätinu oproti decembru 2019. Dôležité je však poznamenať, že nominálne porovnávanie objemov platieb (a to najmä pri dlhšom časovom horizonte) má svoje limity, predovšetkým v prostredí rýchlejšie rastúcich cien.