Reálny rast ekonomiky v predchádzajúcom štvrťroku dosiahol takmer 10 % medziročne, oproti prvému kvartálu sme zaznamenali rast 2 %. Po niekoľkých štvrťrokoch bol domáci dopyt opäť hlavný motor rastu ekonomiky. Výkon exportu síce dosahoval solídne úrovne, oživenie dopytu a investícií však povzbudilo aj import, čím príspevok čistého exportu výraznejšie poklesol, stále však ostáva v pozitívnych číslach. Oživenie dopytu či plánované masívne investície (eurofondy, Plán obnovy) majú potenciál potlačiť ekonomický rast na viac než 4 % v tomto roku a až k úrovni 5 % v tom budúcom. Miera nezamestnanosti dosiahla 6,9 %, čomu prispel dobrý výkon ekonomiky či štátne opatrenia, problémom sa však stáva čoraz viac ľudí v kategórii dlhodobo nezamestnaných. V tomto týždni očakávame zasadnutie ECB, oči sa upierajú najmä na možnú redukciu objemu nákupov aktív.

Štatistický úrad potvrdil rýchly odhad rastu HDP na úrovni 9,6 % medziročne. Hlavným ťahúňom bol domáci dopyt, ktorý na rozdiel od predchádzajúcich štvrťrokov pozitívne prispel k rastu ekonomiky. Medziročne vzrástla konečná spotreba takmer o 6 %, pričom najdôležitejšia zložka - spotreba domácností - vzrástla medziročne svižne o 5 %. Tento pozitívny vývoj indikovali už platby našich klientov, ako aj tržby v maloobchode, kde sme videli po uvoľnení opatrení výrazné oživenie najmä v zatvorených špecializovaných predajniach (napr. obuv či oblečenie), no letná sezóna a menej obmedzení priali už aj službám, ktoré taktiež dostali priestor na nadýchnutie sa. Domácej spotrebe pomáhala aj solídna situácia na trhu práce.

V minulých kvartáloch slovenskej ekonomike veľmi výrazne pomáhal zahraničný dopyt spolu s nižšou úrovňou importu, čo prinášalo vysoké pozitívne príspevky čistého exportu. V druhom štvrťroku sa zahraničný dopyt stále držal na dobrých úrovniach, no zaznamenali sme už aj oživenie importu vďaka vyššie spomínanej rastúcej spotrebe a investičnej aktivite, často náročnej na dovoz. To prinieslo už len veľmi jemný príspevok čistého exportu do rastu ekonomiky. Problémy v priemysle súvisiace s nedostatkom niektorých komponentov sa do zahraničného obchodu zatiaľ nepreliali.

Silnejúca tretia vlna pandémie a problémy v dodávateľských reťazcoch ovplyvňujúce najmä výrobu automobilov môžu spomaliť zotavovanie ekonomiky v prichádzajúcich kvartáloch, avšak očakávame jej návrat k predkrízovým úrovniam už ku koncu tohto roka. Na tento rok sa držíme nášho odhadu rastu ekonomiky na úrovni 4,2 % nasledovaným silnejším rastom v budúcom roku (+4,8 % r/r), čomu bude pomáhať aj Plán obnovy či dočerpávanie eurofondov.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Miera nezamestnanosti v druhom štvrťroku 2021 dosiahla 6,9 %, čo predstavuje takmer 189 tisíc ľudí (podľa Výberového zisťovania pracovných síl). Medziročne sa počet ľudí bez práce zvýšil o 12,5%, v porovnaní s prvým kvartálom však počet nezamestnaných poklesol (sezónne očistené dáta). Výraznejší rast počtu nezamestnaných bol evidovaný v kategórií od 55 do 59 rokov o približne 40% r/r a o viac než pätinu vo veku nad 60 rokov. Negatívnou správou je, že takmer o štvrtinu narástol počet osôb, ktoré nepracovali viac než jeden rok. Viac než dvojnásobok nezamestnaných je tiež v kategórii bez práce 6 až 11 mesiacov. Práve dlhodobá nezamestnanosť je na Slovensku jedným z najzávažnejších problémov a do budúcnosti bude pre aktívnu politiku trhu práce jednou z najväčších výziev, keďže tieto osoby často prichádzajú aj o základné pracovné návyky a motiváciu nájsť si prácu.

Čínsky akciový trh v úvode nového týždňa mierne ožíva vzhľadom na upresnenie detailov k novej burze v Pekingu. Pozitívna rétorika vládnych predstaviteľov výrazne pomohla k pozitívnejšej nálade na trhu po týždňoch pesimizmu. Čínske akciové indexy za posledné týždne odpočítali niekoľko desiatok percent od svojich maxím a tak zaostávajú za ostatnými indexami. Hlavným dôvodom sú nové regulácie, ktoré sa dotknú viacerých technologických gigantov, vzdelávacích firiem a ďalších sektorov. Politické riziko na tomto trhu zostáva naďalej vysoké.

V štvrtok 9. septembra zasadá Rada Guvernérov ECB. Očakávame, že úrokové sadzby sa naďalej meniť nebudú, pričom hlavnými témami budú: vývoj inflácie, ekonomická situácia, riziká a komentár ohľadom menovej politiky, resp. nákupy aktív. Očakávame, že po dvoch kvartáloch s veľkými objemami nákupov prostredníctvom PEPP môže prísť k oznámeniu redukcie objemov zo strany ECB, vzhľadom na zlepšujúcu sa ekonomickú situáciu a narastajúcu infláciu.