Európska centrálna banka nemení charakter menovej politiky a nastavenie svojich nástrojov ponecháva bez zmien. Vyššie miery inflácie budú podľa ECB pokračovať do jesene, no ich príčinou sú len prechodné faktory – vyplývajúce najmä z nízkej bázy minulého roka, oživenia dopytu po reštrikciách a obmedzeniami na strane ponuky. Po odznení pandémie by sa postupne mali oživiť aj ostatné inflačné tlaky (napr. mzdové), no na horizonte projekcie centrálna banka stále nespĺňa svoj cieľ 2%-tnej inflácie. Ekonomika eurozóny by mala rásť solídnym tempom pod piatimi percentami v tomto a budúcom roku s výraznejším spomalením v roku 2023. Aj keď podľa šéfky ECB môžu problémy v dodávateľských reťazcoch priniesť spomalenie priemyselnej aktivity, nevenovala im väčšiu pozornosť. 

Európska centrálna banka na svojom štvrtkovom zasadnutí neprekvapila a výrazne uvoľnené nastavenie monetárnej politiky ponechala nezmenené. Miera inflácie, ktorú dosahovala eurozóna v posledných mesiacoch (napríklad 2 % v máji), je len prechodná a faktory, ktoré ju spôsobujú (ceny energií, zníženie DPH v Nemecku) by sa mali od začiatku budúceho roka postupne vytrácať – okrem zmiznutia bázických efektov očakáva aj zmiernenie rastu cien energií. Aj preto ECB ponechala úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, ako aj nastavenie všetkých ostatných nástrojov – vrátane najviac sledovaného programu PEPP, kde objem nákupov ostáva zvýšený aj v nasledujúcom štvrťroku

Súčasné cenové tlaky pochádzajú najmä zo strany oživujúceho sa dopytu a obmedzení na strane ponuky. Napriek tomu sú stále tlmené, keďže rast ekonomiky sa neprelieva do rastu miezd kvôli stále výrazným kapacitným rezervám v podnikoch. Práve ich postupné odstránenie by malo spolu s uvoľnenou menovou a fiškálnou politikou tlačiť na infláciu po pandémii. Centrálna banka predpokladá jej mieru v tomto roku vo výške 1,9 %, v budúcom roku 1,5 % a 1,4 % v roku 2023 – stále vzdialenú jej cieľu.

ECB zároveň priniesla novú sadu odhadov pre výkon menového bloku. HDP eurozóny síce v minulom kvartáli jemne poklesol (-0,3 % r/r), avšak už od druhého štvrťroku pozorujeme silný rast aktivity v službách a dobrú situáciu v priemysle – tá je ale ohrozená problémom v dodávateľských reťazcoch. Vo všeobecnosti však šéfka ECB Christine Lagarde nevenovala problémom s čipmi veľkú pozornosť a z jej vyjadrení vyplýva, že na úrovni eurozóny je považovaná skôr za krátkodobú hrozbu s potenciálom „priemyselnú aktivitu v najbližšom období pribrzdiť“. Centrálna banka preto čaká rast HDP o 4,6 % v roku 2021, v budúcom roku 4,7 % a výrazné spomalenie v roku 2023 (2,1 %).

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Priemyselná produkcia v apríli medziročne vzrástla o 69% ovplyvnená veľmi nízkou porovnávacou základňou z minulého roka; medzimesačne prišlo k poklesu o 1 % (sezónne očistené). Pri pohľade na indexy či medzimesačnú zmenu ale vidíme, že priemyslu sa ešte stálo darilo a zachovával si pomerne vysoké úrovne produkcie. V nasledujúcich mesiacoch, počnúc od mája, sa nám do čísel začne prelievať aj problém s nedostatkom polovodičov. Ťažkosti v automobilovom priemysle, ako kľúčovom odvetví slovenskej ekonomiky, budú negatívne ovplyvňovať nielen priemyselnú produkciu, ale aj výkon hospodárstva ako celku.

Medziročný rast objemu exportu dosiahol v apríli 102 %, najmä kvôli jeho veľmi nízkej úrovni v minulom roku - ako môžeme v súčasnosti pozorovať pri viacerých ukazovateľoch. Vysoké čísla sme mohli vidieť aj pri raste importov (73 %). Obchodná bilancia dosiahla najnižšiu hodnotu v tomto roku (EUR 201 mil.). Kľúčovým prispievateľom bol opäť automobilový priemysel s rastom exportov na úrovni 142 % r/r. Aj zahraničný obchod bude ovplyvnený nedostatkom čipov, avšak je možné rátať s určitým oneskorením kvôli zásobám.

Nemecká centrálna banka zlepšila svoju prognózu pre nemeckú ekonomiku, keď zvýšila odhad rastu na tento i budúci rok o 0,7 percentuálneho bodu. Očakáva teda rast najväčšieho európskeho hospodárstva o 3,7 % v roku 2021 a 5,2 % v roku 2022. Silná predpokladaná expanzia je dobrou správou aj pre iné krajiny EÚ, vrátane Slovenska, ktoré sú silne naviazané na výkonnosť Nemecka.