K doterajším piatim dňom voľna pre zdravie a regeneráciu, ktoré najväčšia slovenská banka dáva svojim zamestnankyniam a zamestnancom nad rámec Zákonníka práce, pribudol ďalší deň. Využiť ho môžu napríklad na očkovanie, oddych po očkovaní a podobne. Ako zodpovedná banka, ktorej záleží na zdraví, tak Slovenská sporiteľňa podporuje myšlienku zaočkovania populácie. Práve to považuje za cestu návratu do bežného života i k úplnému otvoreniu ekonomiky.

Benefitom ďalšieho voľného dňa chce banka motivovať všetkých, ktorým záleží na zdraví. Uvedomuje si pritom najmä rizikovosť práce v prvej línii v pobočkách, kde sa poradkyne a poradcovia denne stretávajú s množstvom klientov.  

„Očkovanie považujeme za kľúčové pre návrat do normálneho života, pomôže ľuďom aj ekonomike. Snažíme sa veľmi aktívne motivovať našich takmer 4-tisíc kolegýň a kolegov, aby sa dali zaočkovať. Vieme, že stavy po očkovaní nie sú veľmi príjemné, a tak im ponúkame možnosť stráviť jeden deň doma a zotaviť sa. Veríme, že to prispeje k ochrane ich zdravia i k dobrej pohode,“ povedala Zuzana Poláková zodpovedná za oblasť zamestnaneckej skúsenosti Slovenskej sporiteľne.

Aj s preplatením testu na krvné zrazeniny

Voľno si môže zamestnankyňa alebo zamestnanec vybrať v deň očkovania alebo následne po očkovaní. Uplatniť si ho môže aj spätne, ak už má jednu či obidve dávky. Neposiela žiadne potvrdenie od lekára alebo z očkovacieho centra, nehlási informáciu o zaočkovaní – cieľom voľného dňa je podpora zdravia zamestnancov, ktorí to robia hlavne pre seba.  

Banka im preplatí aj test na krvné zrazeniny, tzv. „D-Dimér“ test, ak majú pochybnosti, boja sa krvných zrazenín, a tým pádom váhajú nad očkovaním.  

Podporujeme celoslovenskú iniciatívu

Slovenská sporiteľňa v spolupráci s organizátormi kampane zaockujemsa.sk zároveň oslovila viac ako 1 500 firiem a podnikateľov zapojených do biznis iniciatívy #DOMANAKUPUJEM. Poskytla im kompletný balík komunikačných a vzdelávacích materiálov, ako sú napr. návrhy mailov, informačné brožúry, videá, plagáty či bannery. Tie zamestnávatelia môžu bezplatne využiť v rámci komunikácie k svojim vlastným zamestnancom.