Eurozóna zaznamenala v prvom štvrťroku tohto roka medziročný pokles ekonomiky na úrovni 1,8 %, čo je však výrazne menej než v závere roka 2020. O niekoľko dní bude zverejnený aj výsledok za 1. štvrťrok 2021 pre Slovensko, kde očakávame medziročný pokles približne na úrovni 3 %. Pozitívne signály o vývoji v ďalších mesiacoch vysiela aj slovenský sentiment, ktorý dosahuje rekordne vysoké úrovne – a to aj v najviac zasiahnutých službách a stavebníctve. Popri predpokladanom raste aktivity firiem sa však čoraz častejšie objavujú aj očakávania rastu cien v službách i priemysle.

Európska únia a eurozóna dosahovali v druhej polovici minulého roka medziročné prepady HDP na úrovni 4 až 5 %. V prvých troch mesiacoch roka 2021 podľa očakávania tieto poklesy zmiernili, keď dosiahli medziročnú výkonnosť ekonomiky približne na úrovni - 2% v prípade oboch zoskupení  (-1,8 % v eurozóne; - 1,7% v EÚ). Medzikvartálne bol zaznamenaný pokles približne vo výške -0,5 % HDP.

Pri pohľade na jednotlivé krajiny, ktoré už publikovali dáta za výkon svojich ekonomík v prvých troch mesiacoch, vidíme najvýraznejšie prepady tradične v Portugalsku (-5,4 % r/r), Španielsku (-4,3 %) a Nemecku (-3 %). Prvé dve menované sú prebiehajúcou krízou zasiahnuté veľmi výrazne, vzhľadom na ich štruktúru ekonomiky založenú najmä na cestovnom ruchu, ktorý je stále pod silným tlakom.

Rýchly odhad HDP v 1. štvrťroku pre Slovensko bude zverejnený v utorok 18. mája. Úvod roka bol silne zasiahnutý prijatými reštrikciami a opatreniami, čo sa odrazí aj na výkone hospodárstva. Očakávame, že slovenská ekonomika v prvom štvrťroku zaznamenala medziročný pokles na úrovni okolo 3 %, pričom nadol najvýraznejšie pôsobila obmedzená spotreba domácností. Na druhú stranu, pomocnú ruku stále podával zahraničný dopyt, čím by mal čistý export pozitívne prispieť k výkonu ekonomiky v prvých troch mesiacoch. Zverejnený však bude len odhad celkového výkonu, na detailnejšiu štruktúru si musíme počkať do júna. Pre celý rok 2021 predpokladáme ekonomický rast Slovenska na úrovni 4 %. Rovnaký výkon predpovedajú aj naši kolegovia z Erste Group pre eurozónu.

V uplynulom týždni tiež Štatistický úrad zrevidoval svoje údaje, čo ukázalo, že pokles slovenskej ekonomiky bol v minulom roku nižší než ukazovali pôvodné dáta. Prepad bol zrevidovaný smerom nadol o 0,4 percentuálneho bodu (p.b.) z -5,2 % na -4,8 % r/r.  Hlavným dôvodom bola aktualizácia údajov a pravidelná revízia dát, spolu s metodologickou zmenou, ktorú si vyžiadal príchod pandémie (spôsob evidovania kompenzácií zamestnancov vo verejnej správe).

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Ekonomický sentiment na Slovensku v apríli výrazne vzrástol, keď dosiahol najvyššiu hodnotu od marca 2018. Medzimesačne sme zaznamenali najvýraznejší nárast v dlhodobo zasiahnutých sektoroch – službách a stavebníctve. V oboch z nich bola pozitívnejšie hodnotená nielen súčasná situácia, ale aj v očakávaná aktivita do najbližších mesiacov. Zatiaľ čo v priemysle a stavebníctve sa jemne zlepšujú aj očakávania budúcej zamestnanosti, v službách je sentiment v tejto otázke zatiaľ skeptickejší. V dvoch najvýznamnejších sektoroch (priemysle a službách) tiež vidíme čoraz častejšie očakávania vyšších cien. V terciárnom sektore predpokladáme vyššie ceny za účelom (aspoň čiastočného) vykrytia dosiahnutých strát, zatiaľ čo v priemysle vysoký globálny dopyt zvyšuje ceny materiálov či dopravy (tejto téme sme sa čiastočne venovali v skoršom Týždenníku).

Americká centrálna banka FED na svojom stredajšom zasadnutí podľa očakávania nezmenila nastavenie menovej politiky. Z vyhlásenia bolo preto dôležitejšie hodnotenie ekonomickej situácie, ktoré je kľúčové pre ďalšie kroky amerických centrálnych bankárov. Ekonomika a zamestnanosť sa vyvíja správnym smerom, avšak súčasný nárast v miere inflácie je vnímaný ako dočasný kvôli nízkej báze v minulom roku. FED je teda pripravený tolerovať určité obdobie s vyššou infláciou a zasahovať neplánuje. Pre zmenu nastavenia monetárnej politiky (napr. zníženie objemu nakupovaných aktív) je pre centrálnu banku potrebné vidieť udržateľný progres smerom k jej cieľom.