Spotrebiteľské ceny boli v závere prvého štvrťroka ťahané najmä cenami ropy a tabaku, naopak medziročne znižujú mieru inflácie regulované ceny energie. Na svetových trhoch sme v posledných týždňoch zaznamenali zvyšovanie cien niektorých komodít – najmä mäsa, obilnín a olejnín, ktoré  sú spojené so šírením vírusov (afrického moru ošípaných a vtáčej chrípky) a zmenami v spotrebe v dôsledku pandémie koronavírusu. Oživujúci sa dopyt a problémy v dodávkach majú potenciál potlačiť ceny za potraviny vyššie a zvýšiť tak celoročnú mieru inflácie.

Zverejnené dáta za infláciu ukázali, že medziročný rast cien jemne naberá rýchlosť, pričom ťahaný je najmä zmenou cien tabaku v dôsledku zvýšenia spotrebných daní a rastu cien ropy, ktoré sú ovplyvnené pozitívnym výhľadom ekonomického vývoja. V posledných dňoch zo zahraničia prichádzajú indikácie zvyšovania cien potravín, keďže niektoré komodity dosahujú svoje rekordné hodnoty.

Najväčšiu pozornosť vyvolávajú zmeny v cenách (a) bravčového a kuracieho mäsa. V prípade výrobkov z ošípaných je dôvodom africký mor ošípaných, ktorý ovplyvňuje najmä Čínu, avšak do Európy sa tento vývoj premieta prostredníctvom exportéra bravčoviny – Nemecka. Kuracie mäso ovplyvňuje vtáčia chrípka, ktorá priniesla likvidáciu veľkých chovov v niektorých krajinách EÚ, čo obmedzuje ponuku. Ďalšou významnou oblasťou sú (b) obilniny, využívané predovšetkým ako krmivá. Postupné obnovovanie chovov zdvíha dopyt po tejto komodite a má potenciál premietnuť sa aj do cien cereálnych výrobkov a mäsa. Významný nárast vidíme aj v (c) olejninách, kde je vyvolaný najmä ustupujúcou pandémiou.

Rast cien je teda ovplyvnený z dopytovej strany – keď uvoľňovanie opatrení v krajinách EÚ, ako aj iných krajinách sveta prináša rastúci záujem spotrebiteľov o tieto tovary; z ponukovej strany vidíme rastúce ceny prepravy a balenia kvôli cenám ropy, vyššie spomenutým obmedzeniam výroby, ako aj nedostatku prepravných kapacít; ako aj zo strany počasia, ktoré už tradične ovplyvňuje vývoj cien komodít.

Spotrebiteľské ceny sú v tomto roku ovplyvnené rastom spotrebnej dane z tabaku, kde sme už v prvých mesiacoch mohli vidieť predzásobenie u ľudí (predajcovia tak zvýšili ceny pre vyššiu daň už v marci), čo má vplyv aj na ich celoročný výkon. Inflácia môže byť v postpandemickom období volatilnejšia kvôli zmene spotrebného koša či neistoty v cenotvorbe po uvoľnení opatrení.  Rast cien preto v tomto roku vidíme skôr okolo úrovne 1,3 % ako pôvodne odhadovaných 0,9 %, s rizikami smerom nahor v dôsledku potenciálneho rastu cien potravín.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Registrácie nových automobilov v EÚ v minulom mesiaci medziročne prudko narástli, čo je však dôsledkom nízkej porovnávacej bázy z marca 2020, ktorý už bol výraznejšie zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Počet registrácií osobných áut preto v EÚ vyskočil o 87 % r/r, zatiaľ čo na Slovensku bol nárast asi na úrovni 30 %. Niektoré z krajín zaznamenávali až trojciferné nárasty, napríklad Taliansko (+497 %), ale aj Francúzsko (+191 %) či Rakúsko (+177 %).

Slovensko predalo novú 15-ročnú emisiu štátnych dlhopisov v hodnote EUR 1,5 mld. s kupónom vo výške 0,375 %, jedným z najnižších v histórii pre dlhodobejšie transakcie. Dopyt presiahol EUR 6,6 mld. a záujem prejavilo viac než 100 investorov. Okrem toho sa dnes uskutočnili aukcie štátnych dlhopisov, kde sa podarilo predať EUR 458 mil. pri celkovom dopyte EUR 952 mil. V ponuke boli dlhopisy so splatnosťou od 4 do 30 rokov. Najväčší záujem prejavili investori o 4-ročné dlhopisy s priemerným výnosom na úrovni -0,57 % a o dlhopisy s 15-ročnou splatnosťou s priemerným akceptovaným výnosom vo výške -0,24 %. K trom zo štyroch aukcii budú zajtra pridané aj nekonkurenčné časti.

Spotrebiteľské ceny vzrástli v marci medziročne o 1,4 % a o 0,5 % v porovnaní s februárom. Reštrikčné opatrenia v úvode roka obmedzujú dopyt, čo má tlmiaci efekt na infláciu spolu s nižšími regulovanými cenami energií. Po uvoľnení opatrení očakávame oživenie tlakov na rast cien spôsobených lepším ekonomickým prostredím, ako aj snahou podnikateľov o vykrytie aspoň časti svojich strát. Viac v našej krátkej správe.

Spotrebiteľské ceny boli v závere prvého štvrťroka ťahané najmä cenami ropy a tabaku, naopak medziročne znižujú mieru inflácie regulované ceny energie. Na svetových trhoch sme v posledných týždňoch zaznamenali zvyšovanie cien niektorých komodít – najmä mäsa, obilnín a olejnín, ktoré  sú spojené so šírením vírusov (afrického moru ošípaných a vtáčej chrípky) a zmenami v spotrebe v dôsledku pandémie koronavírusu. Oživujúci sa dopyt a problémy v dodávkach majú potenciál potlačiť ceny za potraviny vyššie a zvýšiť tak celoročnú mieru inflácie.

Zverejnené dáta za infláciu ukázali, že medziročný rast cien jemne naberá rýchlosť, pričom ťahaný je najmä zmenou cien tabaku v dôsledku zvýšenia spotrebných daní a rastu cien ropy, ktoré sú ovplyvnené pozitívnym výhľadom ekonomického vývoja. V posledných dňoch zo zahraničia prichádzajú indikácie zvyšovania cien potravín, keďže niektoré komodity dosahujú svoje rekordné hodnoty.

Najväčšiu pozornosť vyvolávajú zmeny v cenách (a) bravčového a kuracieho mäsa. V prípade výrobkov z ošípaných je dôvodom africký mor ošípaných, ktorý ovplyvňuje najmä Čínu, avšak do Európy sa tento vývoj premieta prostredníctvom exportéra bravčoviny – Nemecka. Kuracie mäso ovplyvňuje vtáčia chrípka, ktorá priniesla likvidáciu veľkých chovov v niektorých krajinách EÚ, čo obmedzuje ponuku. Ďalšou významnou oblasťou sú (b) obilniny, využívané predovšetkým ako krmivá. Postupné obnovovanie chovov zdvíha dopyt po tejto komodite a má potenciál premietnuť sa aj do cien cereálnych výrobkov a mäsa. Významný nárast vidíme aj v (c) olejninách, kde je vyvolaný najmä ustupujúcou pandémiou.

Rast cien je teda ovplyvnený z dopytovej strany – keď uvoľňovanie opatrení v krajinách EÚ, ako aj iných krajinách sveta prináša rastúci záujem spotrebiteľov o tieto tovary; z ponukovej strany vidíme rastúce ceny prepravy a balenia kvôli cenám ropy, vyššie spomenutým obmedzeniam výroby, ako aj nedostatku prepravných kapacít; ako aj zo strany počasia, ktoré už tradične ovplyvňuje vývoj cien komodít.

Spotrebiteľské ceny sú v tomto roku ovplyvnené rastom spotrebnej dane z tabaku, kde sme už v prvých mesiacoch mohli vidieť predzásobenie u ľudí (predajcovia tak zvýšili ceny pre vyššiu daň už v marci), čo má vplyv aj na ich celoročný výkon. Inflácia môže byť v postpandemickom období volatilnejšia kvôli zmene spotrebného koša či neistoty v cenotvorbe po uvoľnení opatrení.  Rast cien preto v tomto roku vidíme skôr okolo úrovne 1,3 % ako pôvodne odhadovaných 0,9 %, s rizikami smerom nahor v dôsledku potenciálneho rastu cien potravín.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Registrácie nových automobilov v EÚ v minulom mesiaci medziročne prudko narástli, čo je však dôsledkom nízkej porovnávacej bázy z marca 2020, ktorý už bol výraznejšie zasiahnutý pandémiou koronavírusu. Počet registrácií osobných áut preto v EÚ vyskočil o 87 % r/r, zatiaľ čo na Slovensku bol nárast asi na úrovni 30 %. Niektoré z krajín zaznamenávali až trojciferné nárasty, napríklad Taliansko (+497 %), ale aj Francúzsko (+191 %) či Rakúsko (+177 %).

Slovensko predalo novú 15-ročnú emisiu štátnych dlhopisov v hodnote EUR 1,5 mld. s kupónom vo výške 0,375 %, jedným z najnižších v histórii pre dlhodobejšie transakcie. Dopyt presiahol EUR 6,6 mld. a záujem prejavilo viac než 100 investorov. Okrem toho sa dnes uskutočnili aukcie štátnych dlhopisov, kde sa podarilo predať EUR 458 mil. pri celkovom dopyte EUR 952 mil. V ponuke boli dlhopisy so splatnosťou od 4 do 30 rokov. Najväčší záujem prejavili investori o 4-ročné dlhopisy s priemerným výnosom na úrovni -0,57 % a o dlhopisy s 15-ročnou splatnosťou s priemerným akceptovaným výnosom vo výške -0,24 %. K trom zo štyroch aukcii budú zajtra pridané aj nekonkurenčné časti.

Spotrebiteľské ceny vzrástli v marci medziročne o 1,4 % a o 0,5 % v porovnaní s februárom. Reštrikčné opatrenia v úvode roka obmedzujú dopyt, čo má tlmiaci efekt na infláciu spolu s nižšími regulovanými cenami energií. Po uvoľnení opatrení očakávame oživenie tlakov na rast cien spôsobených lepším ekonomickým prostredím, ako aj snahou podnikateľov o vykrytie aspoň časti svojich strát. Viac v našej krátkej správe.