Prognózy pre rok 2021

Ekonomická situácia je už druhý rok formovaná vývojom pandémie COVID-19. Ekonomika pre dlhý lockdown v 1. štvrťroku 2021 opäť poklesne, v druhej polovici roka však čakáme oživenie. Návrat do normálu prinesie len urýchlené očkovanie. Pokým spotreba domácností držala ekonomiku v prvej vlne, teraz výrazne klesla pre obmedzenie nákupných možností. Príjmy domácností sa však vyvíjajú stále priaznivo, domácnosti  ale viac šetria. Priemysel ekonomike na rozdiel od 1. vlny značne pomáha.

V posledných dňoch boli zverejnené makroekonomické odhady ministerstva financií, Národnej banky Slovenska aj Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Revízie odhadov týchto inštitúcií, ako aj náš vlastný odhad, berú do úvahy predovšetkým vývoj pandémie, ako aj výsledky za celý rok 2020, ktoré boli lepšie než sa čakalo. S uzatvorením ekonomiky sme počítali už v závere minulého roka, napokon prišlo k lockdownu až od januára, pričom bol aj kvôli novej mutácii vírusu relatívne dlhý. Aj z toho dôvodu nebol prepad ekonomiky v minulom roku tak výrazný a adekvátne ani na oživenie nebude treba tak vysoký rast v tomto roku. Aktuálne prognózy inštitúcií (viď. tabuľku nižšie), vrátane našich odhadov, hovoria o tom, že slovenská ekonomika by mala v tomto roku rásť v rozmedzí od 3,3 % do 5 %.

Odhady inštitúcií sa líšia v štruktúre, najmä v očakávanom tempe oživenia spotreby po lockdowne a v očakávanom raste investícií.  Pandemická situácia v iných štátoch zasa ovplyvňuje aj vývoj zahraničného dopytu. Náš odhad sa nachádza v strede týchto prognóz, keď pre tento rok očakávame ekonomický rast na úrovni 4 %, pričom prvý štvrťrok bude ešte zasiahnutý výraznejšie v dôsledku zavedených opatrení a prísnejšiemu lockdownu.

Uvoľnenie opatrení, ktoré očakávame od neskoršej jari, bude znamenať významný impulz pre ekonomiku a to najmä zo strany spotreby domácností. Tá je v súčasnosti významne potlačená, avšak dôvodom je predovšetkým to, že ľudia majú len obmedzené možnosti na míňanie svojich peňazí. Na druhú stranu, vidíme na bežných účtoch obyvateľov významný nárast úspor, pričom predpokladáme, že časť týchto úspor bude po uvoľnení opatrení rozpustená do ekonomiky a podporí tak spotrebu. Dôležitým faktorom pre spotrebu sú rastúce mzdy, ktoré sme mohli pozorovať aj v závere minulého roka, pričom predpokladáme, že tento trend bude pokračovať, aj keď miernejším tempom. Pre tento rok odhadujeme medziročný rast nominálnych miezd vo výške približne 4 %.

Súčasné prognózy v sebe nesú aj negatívne riziká, ktoré majú potenciál ohroziť výkon slovenskej ekonomiky. Okrem zhoršenej pandemickej situácie sú to predovšetkým meškajúce dodávky vakcín, ktoré sú kľúčovým riešením súčasnej krízy. Pri dobrom zvládnutí záveru pandémie bude ekonomický rast pokračovať aj v budúcom roku, kedy podľa našich odhadov dosiahne slovenská ekonomika rast na úrovni 4,8%, čomu by mala pomáhať najmä spotreba domácností a investície. Okrem toho tu už svoju úlohu začne zohrávať aj implementácia Plánu obnovy, dočerpávanie financií z eurofondov, ako aj nábeh nového programového obdobia.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

ECB zverejnila zápis zo zasadnutia Rady guvernérov. Aj keď stále nepoznáme objem plánovaných nákupov z programu PEPP či presnejší cieľ ECB pod pojmom „priaznivé podmienky financovania“, získavame aspoň viac informácií o pohľade centrálnych bankárov. Zhoršenie týchto podmienok v podobe rastu výnosov z dlhopisov bolo vnímané ako predčasné z dôvodu slabého odhadu ekonomického rastu a inflácie. Posudzovanie inflácie aj podmienok financovania bude preto prebiehať každý štvrťrok, na základe čoho budú prijaté ďalšie kroky vo vzťahu k objemu nákupov.

Po prudkom medziročnom prepade maloobchodných tržieb v januári sme vo februári dosiahli opäť dvojciferný prepad, kde sme mohli vidieť pokles na úrovni 14,7 %. Výraznejšie utrpeli opäť super- a hypermarkety, darilo sa donáškam a nákupom cez internet. Zlá situácia ostáva v službách. Očakávame, že po uvoľnení opatrení predpokladanom už v tomto mesiaci, významne narastú nákupy práve v oblastiach, kde teraz zaznamenávame najvyššie prepady. Zatiaľ čo väčšina obchodov s tovarom – ako napríklad obuv či oblečenie – môže vykryť aspoň časť stratených tržieb vďaka väčšiemu objemu nákupov, v službách sú tieto možnosti limitované a svoje straty tak nebudú vedieť vykryť. 

Priemyselná produkcia dosiahla jemne lepší výsledok, než sa predpokladalo, keď vo februári medziročne vzrástla o 1%. Najväčším prispievateľom bola výroba strojov a zariadení, spolu s výrazným zlepšením v automobilovom priemysle. To sa odrazilo aj na výkone zahraničného obchodu, kde sme zaznamenali rekordnú aktívnu obchodnú bilanciu. Priemysel teda ostáva v dobrej kondícii, avšak jeho výkon ohrozuje niekoľko externých faktorov. Viac v našej krátkej správe.