Sociálne bankovníctvo Slovenskej sporiteľne ako aj skupiny Erste aktívne pomáha subjektom sociálnej ekonomiky počas koronakrízy. Ponúka im núdzové úvery, pričom všetky úroky za rok 2021 im preplatí Nadácia Erste. Tieto úvery poskytujú banky v jednotlivých krajinách už od mája 2020, vzhľadom na stále pretrvávajúcu pandémiu sa však rozhodli túto iniciatívu predĺžiť až do septembra 2021.

„Požiadať o tento úver môže akýkoľvek životaschopný sociálny podnik, neziskovka či občianske združenie. V banke klienta posúdime, či je schopný úver splácať. Poskytnuté financie môžu byť použité napríklad na preklenutie koronakrízy, zabezpečenie fungovania prevádzky podniku či na ďalšie investície, ktoré prinesú dodatočný príjem počas krízy. Najväčšou výhodou je, že Nadácia Erste preplatí úroky z týchto úverov za celý rok 2021.  V minulom roku sa nám takto podarilo prefinancovať viacero spokojných klientov a veríme, že aj v tomto roku pomôžeme ďalším,“ povedal Rasťo Blažej, zodpovedný za tento program v Slovenskej sporiteľni.

Jedným z podnikov, ktorý v minulom roku využil túto ponuku, je aj Agro – drevinový ekosystém BBSK. „Naším cieľom ako sociálneho podniku je prispieť k potravinovej sebestačnosti, odbornému vzdelávaniu študentov, zamestnávaniu znevýhodnených a zraniteľných osôb, ako aj k regionálnemu rozvoju. Vďaka bezúročnému úveru sme sa dokázali vyhnúť dodatočným nákladom, ktoré by zaťažili náš cash flow, a ďalej rozvíjať naše podnikanie – aj v časoch celosvetovej pandémie“, povedal Milan Vaňo, konateľ spoločnosti.

Pokiaľ má klient záujem o tento úver, stačí kontaktovať špecialistov Slovenskej sporiteľne na adrese neziskovky@slsp.sk.

Celkovo skupina Erste v roku 2020 poskytla viac ako 100 sociálnym podnikom a neziskovým organizáciám 14 mil. eur vo forme úverov vrátane núdzových úverov na prevádzkový kapitál. Cieľom úverov je podporiť sociálne podniky, najmä tie, ktoré pôsobia v oblasti zdravia a sociálnej starostlivosti.

 „Vzhľadom na pretrvávajúci negatívny vplyv krízy spôsobenej pandémiou Covid-19 na neziskové organizácie predlžujeme nástroj núdzových úverov vo výške 25 miliónov eur, ktorý je dostupný prostredníctvom všetkých našich lokálnych bánk. Úrokové platby za tieto úvery bude v roku 2021 hradiť Nadácia Erste, tak ako to bolo v roku 2020“, povedal Peter Šúrek, riaditeľ vývoja pre sociálne bankovníctvo v Erste Group.

„Mnohé neziskové organizácie využili krízu ako príležitosť – na digitalizáciu, na nové ponuky alebo na nové zdroje finančných prostriedkov. Pre iné to bola a stále je v prvom rade kríza. Preto sme sa rozhodli pomôcť organizáciám občianskej spoločnosti tým, že za nich zaplatíme úrokové platby. Ich prínos je nevyhnutný na to, aby sa našim spoločnostiam podarilo dosiahnuť úplné zotavenie po koronakríze“, povedal Mario Catasta, predseda správnej rady Nadácie Erste.

Bankovníctvo, na ktorom záleží: aktivity sociálneho bankovníctva Erste Group majú reálny prínos

Sociálne bankovníctvo skupiny Erste podporuje začínajúcich podnikateľov, mikropodniky, spoločenské organizácie a ľudí, ktorí majú finančné problémy. Erste Group ako iniciátor a líder v oblasti sociálneho bankovníctva v strednej a východnej Európe už poskytla takmer 380 mil. eur vo forme približne 20 000 úverov na financovanie mikropodnikov a začínajúcich podnikateľov, ako aj spoločensky prospešných organizácií.  Prostredníctvom aktivít sociálneho bankovníctva podporila viac ako 35 000 klientov, ktorým poskytla financovanie, vzdelávanie a/alebo mentoring a pomohla vytvoriť a zachovať viac ako 45 000 pracovných miest v celom regióne.