Slovenská sporiteľňa spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne prinášajú na trh Fond zodpovedného investovania. Jeho prostredníctvom môžu Slováci cez domáci fond prvýkrát investovať do akcií firiem spĺňajúcich prísne environmentálne, spoločenské a riadiace kritériá. Navyše pri online investovaní cez Georgea počas marca platí pre tento a ďalšie fondy 20 % zľava zo vstupných poplatkov.

Charakteristickou črtou fondu je priebežné vyplácanie výnosu vo výške 1 % ročne. Ten fond bude vyplácať vždy v júni, prvýkrát v roku 2022. Počiatočná hodnota podielu pre všetky pokyny prijaté počas marca 2021 je 1 eur. Štandardný vstupný poplatok je 1 %, počas marca je však znížený na 0,8 % pri investovaní cez Georgea. Výstupný poplatok je nulový.

Investovanie s Georgeom v marci lacnejšie

Okrem nového fondu prináša Slovenská sporiteľňa v marci aj lacnejšie digitálne investovanie. Pri investovaní cez Georgea získajú záujemcovia zľavu 20 % zo vstupných poplatkov. Zľava platí na jednorazové investície (pri pravidelných investíciách je poplatok nulový) do niektorého z 47 vybraných fondov Asset Managementu Slovenskej sporiteľne a Erste Asset Managementu. Investovanie cez Georgea je nielen lacnejšie, ale aj pohodlnejšie a tiež dostupnejšie, keďže minimálna suma jednorazovej investície je len 150 eur oproti 500 eur pri investovaní v pobočke.