Aj keď podiel výdavkov na vedu a výskum voči HDP medziročne jemne narástol, stále zostáva medzi najnižšími v EÚ, ako aj najnižší medzi krajinami V4. Trojpercentný cieľ stanovený ešte Lisabonskou stratégiou teda zďaleka nie je splnený. Najlepšie štáty ako Belgicko, Švédsko či Rakúsko sa vyznačujú aj svižnejšou aktivitou v súkromnom sektore, ktorá na Slovensku zaostáva. Nejde však iba o absolútny objem výdavkov, dôležitá je aj ich štruktúra či kvalita. Výkon vedy do veľkej miery odráža aj úroveň vzdelávacieho systému, digitalizácie, podpory talentov či celkové inštitucionálne nastavenie. Októbrový zahraničný obchod aj priemyselná produkcia priniesli pozitívne prekvapenie, situácia je však premenlivá a na potvrdenie dlhodobejšieho trendu si musíme ešte počkať. V tomto týždni nás  čakajú dôležité zasadnutia centrálnych bánk na oboch stranách Atlantiku.

Podiel výdavkov na výskum a vývoj (VaV) na Slovensku v roku 2020 vzrástol, keď dosiahol 0,92% HDP, čo je medziročne viac asi o 0,1 percentuálneho bodu (p.b.). V uplynulých rokoch tento podiel stagnoval medzi 0,8-0,9% HDP. Aj po tomto jemnom náraste je však ďaleko nielen za priemerom EÚ (2,3%), ale aj za susednými štátmi, kde Česko dosahuje takmer 2%, Maďarsko 1,6%, Poľsko 1,4% a Rakúsko až 3,2%.

Lisabonská stratégia stanovila cieľ pre štáty únie vynaložiť 3% HDP na výskum a vývoj, čo v súčasnosti plní iba päť krajín. Pôvodne platil do roku 2010, jeho dosiahnutie bolo potom posunuté do roku 2020, no veľká väčšina krajín stále bojuje s jeho naplnením. Aj preto je opätovne pripomenutý júlovým prijatím Paktu o výskume a inováciách. Krajiny síce urobili istý progres, no priemer EÚ vzrástol od roku 2010 iba asi 0,4 p.b., výkon Slovenska narástol ešte jemnejšie (0,3 p.b.). Zaostávanie za priemerom sa teda ešte jemne prehĺbilo.

Investície do VaV zo súkromného sektora predstavovali v minulom roku niečo cez polovicu celkového objemu, v najlepších krajinách v hornej časti rebríčka dosahuje tento podiel približne 70%. Jedným z cieľov Plánu obnovy je práve posilnenie úlohy súkromných investícií do roku 2024 na 0,6% HDP.

Dôležitosť vedy a výskumu sa zdôraznila práve v čase pandémie, kedy sme vďaka vedcom a výskumníkom dokázali rýchlo nájsť nástroje na boj s koronavírusom. Kvalitná veda však prispieva aj k dlhodobému udržateľnému rozvoju krajín, vytvára predpoklady pre vyššiu kvalitu života, ekonomický rast, ale aj vyššiu konkurencieschopnosť v medzinárodnom prostredí. Nejde však iba o navýšenie objemu výdavkov, ale aj ich štruktúru či kvalitu. Pre lepšie výsledky slovenskej vedy je dôležité zlepšovať aj systém vzdelávania, udržanie talentov, podporu  inovatívnych nápadov či digitalizácie.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Saldo obchodnej bilancie bolo v októbri vysoko pozitívne výške EUR 293 mil., po dvoch mesiacoch so zápornou bilanciou. Hodnota exportu medziročne poklesla o 2,3% a napriek problémom v dodávateľských reťazcoch dosiahla štvrtú najvyššiu hodnotu od vzniku Slovenska. Exportná aktivita bola povzbudená priemyselnými výrobkami (napr. z odvetví výroby kovov, gumy, metalurgie), ktorých export medziročne vzrástol takmer o tretinu. Naopak negatívny výsledok bol zaznamenaný v automobilovom priemysle, kde medziročný pokles exportu dosiahol 15%, a teda výrazne jemnejšie než v predchádzajúcich mesiacoch. Import medziročne vzrástol o takmer 5%, avšak tento výsledok bol ovplyvnený nízkou bázou minulého roka.

Priemyselná produkcia v októbri poklesla o 0,6% medziročne, v medzimesačnom porovnaní ide o rast na úrovni 3%. Vývoj v priemysle tak potvrdil predpokladaný trend, medziročný pokles bol však jemnejší než sa očakávalo. Opäť sa potvrdil pozitívny trend pri produktoch z kovov, dreva či ropy, ktoré sú predmetom veľkého záujmu v súčasnom postpandemickom oživení. Problémy s čipmi výrazne ovplyvňovali výkon automobilového priemyslu aj v októbri tohto roka, no nie v takej miere, ako sme to mohli vidieť v predchádzajúcich mesiacoch. Na posúdenie, či ide o dlhodobejší trend alebo krátkodobý pozitívny výkyv, si musíme ešte chvíľu počkať, keďže situácia na trhu s polovodičmi ostáva veľmi premenlivá.