Pandémia prinútila ľudí meniť svoje nákupné zvyky a presunula oveľa viac ľudí do online priestoru. E-shopy pod tlakom nových objednávok a nárastu počtu zákazníkov museli vylaďovať svoje procesy tak, aby boli rýchle, efektívne a priateľské k používateľom, keďže tvrdá internetová konkurencia presahuje aj geografické hranice. Dáta ukazujú, že časť Slovákov pri internetovom nakupovaní zostáva aj po uvoľnení opatrení, keďže objemy platieb v internetových obchodoch vysoko presahujú predkrízové úrovne či úrovne dosahované v minulom pandemickom roku. Súčasný trend naznačuje, že by v čase predvianočných nákupov mohol byť pokorený aj absolútny rekord dosiahnutý v marci tohto roka. Pandémia nezasiahla mužov a ženy rovnako, odpracované hodiny znižuje aj tzv. neplatená práca, ktorá však zasahuje najmä ženy. Deficit a verejný dlh Slovenska bol napokon o niečo nižší.

E-commerce zažíval už v minulom roku silný prílev zákazníkov. Ako ukázali dáta za platby našich klientov, v dôsledku výrazného obmedzenia kamenných prevádzok vzrástol objem platieb v e-shopoch za rok 2020 medziročne o 40%, a to najmä v tých slovenských (+80%), keďže štruktúra nákupov sa vplyvom pandémie zmenila.

Nákupy na internete sa v roku 2021 držia vysoko nad úrovňami toho minulého, keďže začiatkom tohto roka sa na Slovensku opäť prijali opatrenia obmedzujúce mobilitu a kontaktné odvetvia, vrátane maloobchodu. Objem nákupov kulminoval v marci, keď bol až o tri štvrtiny vyšší než v rovnakom období roka 2020 a dokonca  viac než dvojnásobný než v marci 2019. Po následnom zlepšení pandemickej situácie a s tým spojeným uvoľňovaním opatrení objemy kontinuálne klesajú, stále sa však držia nad úrovňami minulého roka. V najbližších týždňoch očakávame začiatok predvianočných nákupov, čo prinesie nový impulz pre internetových obchodníkov a objem platieb na internete začne znovu rásť. Súčasné dáta naznačujú, že by objem platieb v eshopoch mohol v závere tohto roka prekonať aj rekordné marcové objemy.

Pandémia primäla mnoho Slovákov po prvýkrát vyskúšať nákup tovarov cez internet a časť z nich tieto služby aj po poľavení opatrení naďalej využíva. Výrazný rast vidíme napríklad pri donáškach jedla, kde v niektorých týždňoch násobne prekračujeme objem nákupov spred pandémie. Okrem toho vidíme vyššie nákupy aj v kategórii oblečenie a obuv či domáce potreby. V posledných týždňoch je však zrejmý výraznejší pokles v kategórii cestovanie, reagujúci na vývoj pandemickej situácie a ukončenie letnej sezóny.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Dnes si pripomíname medzinárodný deň rovnosti v odmeňovaní žien a mužov. V tejto súvislosti dávame od pozornosti našu staršiu správu (dostupné tu) o dopadoch pandémie koronavírusu na rôzne skupiny spoločnosti, vrátane mužov a žien. Niektoré výsledky ukazujú, že pri ženách/matkách je až 1,5-krát vyššia pravdepodobnosť, že stratia prácu alebo dajú výpoveď. Je tiež pravdepodobnejšie, že práve ony ostanú doma s dieťaťom pri prerušenej výučbe na školách. Ich odpracované hodiny poklesli výrazne viac než hodiny otcov a pracovný čas je prerušovaný častejšie starostlivosťou o dieťa. Štúdie sa tiež venovali fenoménu tzv. „neplatenej práce“, čo zahŕňa starostlivosť o domácnosť či dieťa, avšak nie je odmenená mzdou. Až tri štvrtiny z nej vykonávajú ženy, čo znižuje ich počet platených odpracovaných hodín, znižuje príjmy a prehlbuje rozdiely medzi pohlaviami.

Štatistický úrad upravil úroveň deficitu a dlhu v roku 2020 smerom nadol. Deficit v minulom roku podľa aktualizovaných dát dosiahol 5,5% HDP, čo je o 0,7 percentuálneho bodu nižšie než v pôvodnom odhade. Najvýznamnejší vplyv malo spresnenie výberu daní a sociálnych odvodov, čím príjmová strana rozpočtu vzrástla o viac než pol miliardy eur. Zapracované či aktualizované boli aj iné položky, ich hodnota však bola rádovo nižšia. Celkový dlh voči HDP tak dosiahol 59,7%, čo ukazuje medziročný nárast dlhu o takmer 12 percentuálnych bodov. 

Medziročná miera inflácie podľa európskej metodiky HICP v septembri dosiahla 4%, čím sa vytiahla na najvyššiu úroveň v tomto roku. Oproti augustu ceny vzrástli o 0,8%. Oproti rýchlemu odhadu zo začiatku tohto mesiaca (ten dosiahol 5,1% r/r) bola inflácia podľa očakávania zrevidovaná nadol kvôli nižšiemu vplyvu položky zahŕňajúcej školské stravovanie, v ktorej sa prejavilo zrušenie obedov zadarmo. Najväčším prispievateľom boli ceny pohonných hmôt a imputované nájomné, ktoré zachytáva rast cien stavebných materiálov.

Vo štvrtok sa uskutoční ďalšie zasadnutie Európskej centrálnej banky. Na poslednom zasadnutí oznámila centrálna banka postupné znižovanie objemu nákupov z programu PEPP a zároveň naznačila, že významnejšie rozhodnutia budú prijímané až na decembrovom zasadnutí – nielen o ďalšom objeme nákupov zo spomínaného programu, ale aj to, ako bude ECB pokračovať v nákupe aktív po jeho skončení v marci budúceho roka. Zaujímavejším bodom bude komentár šéfky ECB Lagarde k hodnoteniu aktuálneho cenového a ekonomického vývoja v eurozóne.