Medziročná miera inflácie v septembri akcelerovala na 4,6% z augustových 3,8%, čo predstavuje nárast o 0,8 percentuálneho bodu. Veľká časť z tohto nárastu (0,5 bodu) bola zapríčinená zrušením obedov zadarmo pre deti v základných a materských školách. Okrem toho sú významnými faktormi rastúce ceny stavebných materiálov, potravín, tabaku či pohonných hmôt. Kulmináciu rastu cien očakávame v januári budúceho roka, keď sa v rozpočtoch spotrebiteľov prejaví zvýšenie regulovaných cien energií. V priemere by inflácia mala dosiahnuť úroveň blízku troch percent v tomto roku a takmer štyri percentá v roku 2022. Podľa konjunkturálneho prieskumu hlási v súčasnosti rekordné množstvo slovenských priemyselníkov problémy so zabezpečením vstupov či výrobných zariadení, situácia by sa mala zlepšiť v polovici budúceho roka. Výsledky trhu práce ovplyvňujú absolventi.

Medziročná miera inflácie dosiahla v septembri 4,6%. Podobne vysoký rast spotrebiteľských cien sme videli naposledy v 2011 a vyšší len v roku 2008, tesne pred krízou. V predchádzajúcom mesiaci dosiahla miera inflácie 3,6% v medziročnom vyjadrení, čo predstavuje zvýšenie o 0,8 percentuálneho bodu (p.b.). Najväčší podiel na tomto náraste (až 0,5 p.b.) pripisujeme zrušeniu  obedov zadarmo pre žiakov základných a materských škôl, tento efekt však bol výrazne nižší než naznačoval rýchly odhad inflácie z dielne Eurostatu. Ďalším významným faktorom, ktorý sa postaral o vyššiu mieru medziročnej inflácie, boli aj rastúce ceny stavebných materiálov, jedla a služieb.  

Spotrebiteľské ceny vzrástli v septembri oproti augustu o 0,8 %. Významným prispievateľom bola okrem spomínaných obedov zadarmo aj položka „imputované nájomné“, ktorá zohľadňuje rast cien stavebných materiálov a v rozpočtoch spotrebiteľov sa prejavuje napríklad pri rekonštrukcii domácnosti.

Okrem vyššie uvedených faktorov prispievajú k rastu cien aj vyššie spotrebné dane z tabaku, ale aj rast cien pohonných hmôt, ktoré vlani kvôli pandémii klesli a v medziročnom porovnaní potom prispievajú k miere inflácie.

Náš odhad na tento rok očakáva priemernú mieru inflácie v blízkosti troch percent, s výraznejším nárastom v budúcom roku v dôsledku premietnutia vyšších cien energií na burzách do konečných cien pre spotrebiteľov. Po vrchole dosiahnutom na začiatku budúceho roka očakávame postupné klesanie miery inflácie, čo by malo priniesť jej priemernú hodnotu na úrovni takmer štyri percentá.

Krátke správy o novinkách z ekonomiky

Miera disponibilnej nezamestnanosti v septembri klesla na úroveň 7,09 %, najnižšie od mája 2020. Vo všeobecnosti je september významne ovplyvnený vstupom stredoškolákov-absolventov na trh práce. Celkový počet nezamestnaných absolventov (SŠ aj VŠ) dosahuje asi 12tisíc, čo je porovnateľné s predkrízovými rokmi. Situácia sa oproti minulému roku zlepšila, keď ich bolo asi o 1,8-tisíca viac. Napriek nástupu tretej vlny pandémie neočakávame výraznejšie nárasty nezamestnanosti, jej miera by mohla na konci roka za priaznivých okolností klesnúť pod 7% s  výraznejším poklesom v priebehu roka 2022.

Rekordný podiel slovenských priemyselníkov hlási problém so zabezpečením vstupov alebo výrobných zariadení, ukázali to štvrťročné dáta konjunkturálneho prieskumu. Najvypuklejšia situácia je v automobilovom odvetví, kde nedostatok čipov spôsobuje problémy vo výrobe už od mája tohto roka. Problém však má globálny rozmer a ovplyvňuje výrobu v mnohých krajinách. Napríklad výroba v spoločnosti Škoda Auto v Česku bude od 18. októbra výrazne obmedzená, dokonca hrozí úplné zastavenie výroby do konca tohto roka. Problém s globálnym nedostatkom čipov považujeme za dočasný a očakávame, že výraznejšie poľaví od druhej polovice roka 2022.