Indikátor ekonomického sentimentu klesol medzimesačne o 4,8 bodu, pričom najvýraznejšie zhoršenie očakávaní sme zaznamenali v službách (-7,6 bodu), u spotrebiteľov (-4,3) a v priemysle (-4,0). Iba stavebníctvo medzimesačne nezaznamenalo zmenu, je však stále na bezprecedentne nízkych úrovniach. Dôvera v priemysle bola ovplyvnená predovšetkým poklesom objednávok, ako aj pesimistickejším očakávaním v budúcej produkcii a zamestnanosti. Podnikatelia v službách sú skeptickejší rovnako pri očakávanom dopyte či zamestnanosti.

Najväčší vplyv na očakávania podnikateľov má neistota. Nové mutácie koronavírusu otvárajú otázky ohľadom účinnosti očkovania, čo by v horšom prípade oddialilo ekonomické oživenie a návrat k životu bez obmedzení. Navyše, aj v krajinách s pomerne pokročilým procesom vakcinácie sledujeme prejavy ďalších vĺn pandémie. Z týchto dôvodov sú vlády nútené častejšie meniť pravidlá a zavádzať v krajinách reštrikcie, čo vytvára neistotu v očakávaniach. U podnikateľov sa prejavuje skôr odkladaním investícií, šetrením či prehodnocovaním zamestnanosti vo firme; u spotrebiteľov zavádzané reštrikcie obmedzujú spotrebu a za určitých okolností môžu v dôsledku neistoty odkladať väčšie nákupy na neskôr (čo zatiaľ vo väčšej miere nevidíme). Stále platí, že sú silnejšie zasiahnuté odvetvia, kde je potrebný priamy kontakt so zákazníkmi, teda najmä služby, avšak v európskych barometroch už aj priemyselné podniky hlásili dočasné problémy v dodávateľských reťazcoch.

Údaje za Slovensko potvrdzujú európsky trend poklesu očakávaní naprieč krajinami, ako aj odvetviami. Index nákupných manažérov (PMI) v eurozóne klesol medzimesačne vo všetkých sledovaných oblastiach. Priemysel (hodnota 54,7) sa stále drží nad hranicou 50 bodov, čo predstavuje skôr pozitívne očakávania o expanzii aktivity; pomerne výrazný pokles o 1,6 bodu sme však zaznamenali v službách (na 45 bodov). Okrem zvyčajného slabšieho dopytu však respondenti vo väčšej miere uvádzali aj obmedzenia na ponukovej strane, a teda zo strany dodávateľov, čo obmedzovalo možnosti výroby. Výhľad do nasledujúcich 12 mesiacov však ostáva v priemysle veľmi pozitívny. Mierne oslabenie sa vyskytlo v službách, najmä ako dôsledok obáv z pretrvávajúcej pandémie a z toho vyplývajúceho nedostatku dopytu.

Sentimenty pre Nemecko zaznamenávajú podobné trendy. Index nákupných manažérov tam klesol v priemysle o 1,3 bodu (hodnota 57,0), aj službách o 0,2 bodu (hodnota 46,8). Nemecký ifo index zaznamenal pozitívne hodnotenie súčasnej situácie v nemeckom priemysle, avšak s pesimistickejšími očakávaniami do budúcnosti. Služby zaznamenali rovnaký vývoj ako PMI index - s negatívnym hodnotením aj horšími očakávaniami, pričom najväčšie obavy hlásili spoločnosti zo sektora dopravy a logistiky. Skôr pesimistické očakávania hlásia aj stavebníctvo a obchod.